Nacrt odluke o eksternalizaciji

Objavljeno: 21.5.2020.

Nacrtom odluke o eksternalizaciji (dalje u tekstu: Nacrt odluke) Hrvatska narodna banka usklađuje se s odredbama članaka od 31. do 33. Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o kreditnim institucijama (»Narodne novine«, br. 47/2020.) i Smjernicama Europskog nadzornog tijela za bankarstvo (EBA) o eksternalizaciji (EBA/GL/2019/02).

Nacrtom Odluke pobliže se propisuje pojam ključnih ili važnih procesa, usluga ili aktivnosti kao i procesi, usluge ili aktivnosti koji se ne smatraju eksternalizacijom, uređuje se sadržaj informacija, oblik i obveza vođenje registra svih ugovorenih eksternalizacija te rok za dostavu Hrvatskoj narodnoj banci obavijesti o namjeri eksternalizacije ključnih ili važnih procesa, usluga ili aktivnosti i sadržaj dokumentacije uz tu obavijest.

Stupanjem na snagu ovoga propisa prestala bi važiti Odluka o eksternalizaciji (»Narodne novine«, br. 1/2009., 75/2009. i 2/2010.).

Pozivamo javnost da svoje primjedbe i prijedloge u sklopu javne rasprave o Nacrtu Odluke dostavi na e-adresu zoki@hnb.hr s naznakom »Nacrt odluke o eksternalizaciji«.

Javna rasprava otvorena je do 19. lipnja 2020. Nakon isteka javne rasprave Hrvatska narodna banka razmotrit će sve primjedbe i prijedloge primljene tijekom javne rasprave i objaviti na svojoj internetskoj stranici očitovanje o prihvaćanju ili neprihvaćanju primjedbi i prijedloga.