Nacrt odluke o izmjenama i dopunama Odluke o statističkom i nadzornom izvješćivanju

Objavljeno: 3.3.2020.

Nacrtom odluke o izmjenama i dopunama Odluke o statističkom i nadzornom izvješćivanju pri izvješćivanju o računu dobiti i gubitka uvodi se obveza dostave podatka o troškovima doprinosa u sanacijski fond te se razrađuju troškovi premija za osiguranje depozita. Ova se dopuna provodi s ciljem osiguravanja usklađenosti financijskog izvješćivanja između Odluke o statističkom i nadzornom izvješćivanju i izvješćivanja o financijskim informacijama na osnovi Provedbene uredbe Komisije (EU) br. 680/2014 (FINREP).

Pozivamo javnost da svoje primjedbe i prijedloge u sklopu javne rasprave o Nacrtu odluke dostavi na e-adresu sbi.upiti@hnb.hr, s naznakom "Izmjene i dopune Odluke o statističkom i nadzornom izvješćivanju". Javna rasprava otvorena je do 3. travnja 2020. Nakon isteka javne rasprave Hrvatska narodna banka razmotrit će sve komentare primljene tijekom javne rasprave i objaviti na svojoj internetskoj stranici očitovanje o prihvaćanju ili neprihvaćanju primjedbi i prijedloga.