Nacrt odluke o izmjenama i dopunama Odluke o statističkom i nadzornom izvješćivanju

Objavljeno: 1.9.2020.

Nacrtom odluke o izmjenama i dopunama Odluke o statističkom i nadzornom izvješćivanju uvodi se obveza dostavljanja dodatnih podataka za potrebe analize planova financiranja kreditnih institucija, uz podatke koji su definirani Nacrtom odluke o izvješćivanju o planovima financiranja. Prema načelu iz izvješća o planovima financiranja za odabrane stavke tražit će se stanje na referentni datum, ali i projekcije stanja tijekom trogodišnjeg razdoblja. Ova će se obveza odnositi samo na kreditne institucije koje budu dužne dostavljati izvješća o planovima financiranja prema spomenutoj odluci.

Osim toga, u Odluci o statističkom i nadzornom izvješćivanju provodi se ukidanje izvješća "AS" (Kumulativne promjene ispravaka vrijednosti i rezerviranja (iz AA)) i "AP" (Kumulativne promjene ispravaka vrijednosti i rezerviranja (iz AF i AN)). U tim su se izvješćima dosad prikupljali otpisi i druge kumulativne promjene ispravaka vrijednosti tijekom godine, a ti su se podaci potom prikazivali u supervizorskom izvještaju ID4. Preispitivanjem nacionalnih izvještajnih obveza utvrđeno je da navedeni podaci više nisu potrebni kao dio redovnoga izvještajnog sustava te se predlaže da se posljednji put prikupe sa stanjem na dan 31. prosinca 2020.

Uz spomenute promjene u Odluci se provode i određene metodološke dopune: uvodi se definicija počeka otplate, pojašnjava se tretman moratorija pri izvješćivanju o izvornom dospijeću, ugrađuje se pravilo o izvješćivanju o vrsti kredita pri restrukturiranju i mijenja se način izvješćivanja o troškovima ostalih poreza (osim poreza na dobit) u računu dobiti i gubitka.

Pozivamo javnost da svoje primjedbe i prijedloge u sklopu javne rasprave o Nacrtu odluke dostavi na e-adresu sbi.upiti@hnb.hr, s naznakom "Izmjene i dopune Odluke o statističkom i nadzornom izvješćivanju". Javna rasprava otvorena je do 1. listopada 2020. Nakon isteka javne rasprave Hrvatska narodna banka razmotrit će sve komentare primljene tijekom javne rasprave i objaviti na svojoj internetskoj stranici očitovanje o prihvaćanju ili neprihvaćanju primjedbi i prijedloga.