Nacrt odluke o izmjenama i dopunama Odluke o statističkom i nadzornom izvješćivanju

Objavljeno: 21.3.2019.

Nacrtom odluke o izmjenama i dopunama Odluke o statističkom i nadzornom izvješćivanju u izvještajni se sustav uvodi nekoliko promjena manjeg opsega.

Izvještajni se sustav prilagođava MSFI-ju 16 – Najmovi te se u sklopu toga ažuriraju opisi nekih izvještajnih instrumenata, a neki se instrumenti ukidaju. Uvodi se novi instrument obveza na osnovi operativnog najma, koji je potrebno prikupiti za kompiliranje monetarne statistike za potrebe Europske središnje banke.

Za dostavu izvješća Prodaja plasmana ("AH") uvodi se dodatni, kraći rok za dostavu od deset radnih dana nakon referentnog datuma. Novi rok dostave ne utječe na sadašnji rok dostave tog izvješća od 42 kalendarska dana.

Provode se i prilagodbe kojima je cilj usklađivanje s Odlukom o provedbi Uredbe (EU) br. 575 /2013 u dijelu kojim se uređuju ulaganja kreditnih institucija u kvalificirane udjele izvan financijskog sektora i o ograničenju ulaganja kreditnih institucija u materijalnu imovinu ("Narodne novine", br. 22/2019.), koja stupa na snagu 30. lipnja 2019. Među ostalim, uvodi se novi modalitet obilježja "Korištenje imovine", kojim će se prikupljati informacije o materijalnoj imovini u najmu.

Naposljetku, dolazi i do drugih, manjih promjena te do novosti u logičkim kontrolama.

Pozivamo javnost da svoje primjedbe i prijedloge u sklopu javne rasprave o nacrtu propisa dostavi na e-adresu sbi.upiti@hnb.hr, s naznakom "Nacrt odluke o izmjenama i dopunama Odluke o statističkom i nadzornom izvješćivanju" do 21. travnja 2019. Nakon isteka javne rasprave Hrvatska narodna banka razmotrit će sve komentare primljene tijekom javne rasprave i objaviti na svojoj internetskoj stranici očitovanje o eventualnom prihvaćanju ili neprihvaćanju primjedbi i prijedloga.