Nacrt odluke o izmjenama Odluke o opskrbi banaka gotovim novcem

Objavljeno: 4.10.2019.

Nacrtom odluke o izmjenama Odluke o opskrbi banaka gotovim novcem (u nastavku teksta: Nacrt) mijenja se postojeća Odluka o opskrbi banaka gotovim novcem (NN, br. 157/2009., 36/2010., 24/2016. i 17/2017.; u nastavku teksta: Odluka) na način opisan u nastavku.

Nacrtom se ukidaju postojeća ograničenja – minimalni iznosi narudžba banaka za podizanje gotovog novca s računa banke za gotovinu u Hrvatskoj narodnoj banci i minimalne količine za polaganje gotovog novca na taj račun. Načela redovnih i izvanrednih narudžba ovim se Nacrtom ne mijenjaju.

Nacrtom se također sadržaj Odluke usklađuje s izmjenama Zakona o platnom prometu (NN, br. 66/2018.) i Odluke o pravilima rada Hrvatskog sustava velikih plaćanja (NN, br. 46/2016., 94/2017. i 35/2018.) koje su učinjene u vezi s radom Hrvatskog sustava velikih plaćanja, tj. u vezi s transakcijama koje se provode u svrhu opskrbe banaka gotovim novcem.

Pozivamo javnost da primjedbe i prijedloge u sklopu javnog savjetovanja o Nacrtu dostavi na e-adresu direkcija.trezora@hnb.hr do 4. studenoga 2019.

Nakon isteka navedenog datuma Hrvatska narodna banka razmotrit će sve primjedbe i prijedloge primljene tijekom javnog savjetovanja i objaviti na svojoj internetskoj stranici očitovanje o prihvaćanju primjedaba i prijedloga.