Nacrt odluke o izvješćivanju o planovima financiranja

Objavljeno: 1.9.2020.

Nacrtom odluke o izvješćivanju o planovima financiranja ažurira se izvještajni okvir povezan s planovima financiranja. Prvi razlog donošenja ovih promjena jest primjena Smjernica o usklađenim definicijama i obrascima za planove financiranja kreditnih institucija Europskoga nadzornog tijela za bankarstvo. Namjera je da predložena odluka zamijeni istoimenu odluku koja je trenutačno na snazi. Spomenute Smjernice uvode se u hrvatski pravni okvir na način da se trenutačni izvještajni režim u najvećoj mjeri zadržava. Obveza izvješćivanja odnosi se samo na značajne kreditne institucije, tj. na one kojima prosječni iznos imovine na kraju prethodnih triju poslovnih godina prelazi iznos od sedam milijardi kuna. Rok za dostavu izvješća skraćen je s 31. ožujka na 15. ožujka, u skladu s odredbama Smjernica. Konačno, predloženom je odlukom uvedena obveza dostave samo onih izvješća koja su definirana Smjernicama. To znači da se više ne prikupljaju detaljna dodatna izvješća koja su bila nacionalna specifičnost jer je procijenjeno da ona nisu potrebna u postupku supervizije. Ipak, neke dodatne korisne informacije prikupljat će se u sklopu statističkoga i nadzornog izvješćivanja, što je dijelom Nacrta odluke o izmjenama i dopunama Odluke o statističkom i nadzornom izvješćivanju. Prvi izvještaji u skladu s novom odlukom bit će prikupljeni za izvještajni datum 31. prosinca 2020.

Pozivamo javnost da svoje primjedbe i prijedloge u sklopu javne rasprave o Nacrtu odluke dostavi na e-adresu bonitetno.izvjescivanje@hnb.hr, s naznakom "Nova Odluka o izvješćivanju o planovima financiranja". Javna rasprava otvorena je do 1. listopada 2020. Nakon isteka javne rasprave Hrvatska narodna banka razmotrit će sve komentare primljene tijekom javne rasprave i objaviti na svojoj internetskoj stranici očitovanje o prihvaćanju ili neprihvaćanju primjedbi i prijedloga.