Nacrt odluke o odbijanju godišnjih financijskih izvještaja kreditnih institucija i sadržaju reviziji za potrebe Hrvatske narodne banke

Objavljeno: 19.12.2018.

Na temelju članka 173. stavka 8. i članka 174. stavka 7. Zakona o kreditnim institucijama ("Narodne novine" br. 159/2013., 19/2015., 102/2015. i 15/2018.) Hrvatska narodna banka dužna je podzakonskim aktom pobliže urediti razloge za odbijanje godišnjih financijskih izvještaja odnosno godišnjih konsolidiranih financijskih izvještaja kreditnih institucija, postupak i način primjene članka 173. Zakona o kreditnim institucijama, sadržaj revizije za potrebe Hrvatske narodne banke i razloge za odbijanje ocjena revizorskih društava koje su dane sukladno odredbama članka 174. stavka 1.

Stoga je pripremljen Nacrt odluke o odbijanju godišnjih financijskih izvještaja kreditnih institucija i sadržaju reviziji za potrebe Hrvatske narodne banke (dalje u tekstu Nacrt odluke).

Pozivamo javnost da svoje primjedbe i prijedloge u sklopu javne rasprave o Nacrtu odluke dostavi na adresu elektroničke pošte zoki@hnb.hr, s naznakom "Nacrt odluke o odbijanju godišnjih financijskih izvještaja" do 21. siječnja 2019.

Nakon isteka javne rasprave Hrvatska narodna banka razmotrit će sve komentare primljene tijekom javne rasprave i objaviti na svojoj internetskoj stranici očitovanje o eventualnom prihvaćanju ili neprihvaćanju primjedbi i prijedloga.