Nacrt odluke o provedbi Uredbe (EU) br. 575/2013 u dijelu kojim se uređuju ulaganja kreditnih institucija u kvalificirane udjele izvan financijskog sektora i o ograničenju ulaganja kreditnih institucija u materijalnu imovinu

Objavljeno: 19.12.2018.

Na temelju članka 101. stavka 2. točke 6. Zakona o kreditnim institucijama ("Narodne novine", br. 159/2013., 19/2015., 102/2015. i 15/2018.) Hrvatska narodna banka dužna je podzakonskim aktom pobliže urediti način procjenjivanja i uključivanja pojedinačnih ulaganja u izračun ograničenja ulaganja u materijalnu imovinu, te način izračuna ograničenja.

Obzirom da s 1. siječnja 2019. stupa na snagu Međunarodni standard financijskog izvještavanja 16 "Najmovi" pripremljen je Nacrt odluke o provedbi Uredbe (EU) br. 575/2013 u dijelu kojim se uređuju ulaganja kreditnih institucija u kvalificirane udjele izvan financijskog sektora i o ograničenju ulaganja kreditnih institucija u materijalnu imovinu (dalje u tekstu Nacrt odluke).

Pozivamo javnost da svoje primjedbe i prijedloge u sklopu javne rasprave o Nacrtu odluke dostavi na adresu elektroničke pošte zoki@hnb.hr, s naznakom "Nacrt odluke o ulaganju u materijalnu imovinu" do 21. siječnja 2019.

Nakon isteka javne rasprave Hrvatska narodna banka razmotrit će sve komentare primljene tijekom javne rasprave i objaviti na svojoj internetskoj stranici očitovanje o eventualnom prihvaćanju ili neprihvaćanju primjedbi i prijedloga.