Nacrt odluke o regulatornom kapitalu institucija za elektronički novac

Objavljeno: 6.11.2019.

Hrvatska narodna banka pripremila je Nacrt Odluke o regulatornom kapitalu institucija za elektronički novac (u nastavku teksta: Nacrt Odluke) ponajprije u svrhu preciziranja načina utvrđivanja regulatornog kapitala u skladu s Uredbom (EU) br. 575/2013.

U Nacrtu Odluke navedene su stavke koje se uključuju u izračun visine regulatornog kapitala zajedno s relevantnim člancima Uredbe (EU) br. 575/2013, što je također posebno navedeno i za instrumente kapitala. Jedna od bitnih novina odnosi se na obvezu provođenja samoprocjene ispunjavanja uvjeta za nove instrumente kapitala prije njihovog uključivanja u izračun regulatornog kapitala. Osim toga, Nacrtom Odluke definiran je detaljan izvještajni okvir koji obuhvaća izvještaj o regulatornom kapitalu i izvještaj o minimalno potrebnom regulatornom kapitalu, uključujući i pripadajuće upute za popunjavanje. Ti izvještaji sadrže potrebne podatke za utvrđivanje zahtjeva za potrebnim kapitalom te pokrivenost tih zahtjeva regulatornim kapitalom.

Pozivamo javnost da svoje primjedbe i prijedloge u sklopu javne rasprave o Nacrtu Odluke dostavi na adresu elektroničke pošte supervizijaIEN@hnb.hr, s naznakom "Nacrt Odluke o regulatornom kapitalu institucija za elektronički novac" do 30. studenog 2019.

Nakon isteka javne rasprave Hrvatska narodna banka razmotrit će sve komentare primljene tijekom javne rasprave i objaviti na svojoj internetskoj stranici očitovanje o eventualnom prihvaćanju ili neprihvaćanju primjedbi i prijedloga.