NKSInst – Koje su osnovne značajke ovoga platnog sustava u odnosu na druge platne sustave u RH?

Objavljeno: 5.11.2020.

Osnovne značajke instant kreditnih transfera izvršenih preko NKSInst platnog sustava su:

  • izvršenje plaćanja u gotovo realnom vremenu 
  • plaćanja se provode 24 sata dnevno, 7 dana u tjednu i 365 dana u godini (24/7/365)
  • obračunski dan jednak je kalendarskom danu
  • maksimalni iznos plaćanja po pojedinoj platnoj transakciji određen je u iznosu do 100.000 kuna.

Ovaj platni sustav omogućuje provođenje instant plaćanja u gotovo realnom vremenu, tj. u standardnom roku od najduže 10 sekundi. Navedeni vremenski rok uključuje terećenje IBAN računa platitelja, izvršenje međubankovnog obračuna zadane instant platne transakcije i odobrenje IBAN računa primatelja plaćanja. U odnosu na navedeno standardno vrijeme izvršenja, a s obzirom na prirodu i svrhu usluge instant plaćanja, NKSInst platni sustav svojim će tehnološkim rješenjima nastojati znatno skratiti potrebno vrijeme izvršenja, i to na rok do 4 sekunde.