NKSInst – Koje su potencijalne primjene plaćanja koja se mogu zadavati kao instant kreditni transferi (instant plaćanja)?

Objavljeno: 5.11.2020.

Instant kreditni transferi (instant plaćanja) imaju mogućnost široke primjene.

Svoju primjenu nalaze kod plaćanja između dva potrošača (engl. peer-to-peer ili person-to-person plaćanja – P2P), između potrošača i poslovnih subjekata (engl. peer-to-business plaćanja – P2B) i obratno (B2P) te plaćanja između poslovnih subjekata (engl. business-to-business plaćanja – B2B).

Primjer P2P plaćanja jesu plaćanja prema prijateljima, članovima obitelji, podjela računa u ugostiteljskim objektima, podjela troškova kupnje poklona između prijatelja, posuđivanje i sl., a često ih karakterizira hitnost.

P2B plaćanja primjerice mogu biti kupnja u internetskoj trgovini, plaćanje usluga taksi prijevoza, plaćanje računa u restoranu, plaćanje komunalne usluge, plaćanje hitnog osiguranja, plaćanje parkiranja i cestarina, korištenje automata za hranu i piće, nadoplata pretplatničkog računa.

B2P plaćanja mogu biti primjerice isplate osiguranja, povrati (reklamacije) u trgovinama, ali tim se putem mogu isplaćivati i plaće, dnevnice i naknade za službeni put ili honorari.

B2B plaćanja mogu biti plaćanje računa, plaćanje hitnog osiguranja, plaćanje carine, plaćanje poreza, doprinosa i drugih davanja.