NKSInst – Na koji se način zadaju instant plaćanja?

Objavljeno: 5.11.2020.

U početnoj fazi razvoja usluge instant plaćanja, korisnici će moći zadavati instant plaćanja online, internetskim i mobilnim bankarstvom.

Međutim, u svrhu zadavanja instant plaćanja banka može korisnicima usluga razviti i ponuditi i posebne aplikacije za plaćanje na mobilnom telefonu, koje su danas raširene na tržištu Europske unije. Takve aplikacije omogućuju brzo i jednostavno zadavanje i primanje instant plaćanja, jednostavno pretraživanje izvršenih plaćanja te niz drugih korisnih funkcionalnosti. Mobilne aplikacije mogu biti dio postojećih aplikacija mobilnog bankarstva ili se mogu razviti i koristiti kao samostalne mobilne aplikacije.

Svaka banka može razviti vlastito rješenje, a hrvatska bankovna zajednica inicirala je i razvoj standardizirane platforme za plaćanje za sve pružatelje platnih usluga na hrvatskom tržištu.

Primjer korištenja aplikacije za plaćanje na mobilnom telefonu:

 1. Platitelj sa svojom bankom ugovara uslugu, a banka mu omogućuje korištenje usluge ili preko mobilnog bankarstva ili putem samostalne aplikacije.
 2. Aplikaciju koja je raspoloživa na internetu potrebno je instalirati na mobilni telefon i aktivirati pristupnim lozinkama koje je korisniku dostavila banka.
 3. Koristeći se aplikacijom platitelj može zadati plaćanje na teret svojeg računa u korist računa primatelja plaćanja (člana obitelji, prijatelja, trgovca ili drugog pružatelja usluge i sl.).
 4. Primatelja plaćanja korisnik usluge izabire iz svojih kontakata u mobilnom telefonu, a aplikacija povezuje odabrani kontakt s njegovim IBAN-om računa pomoću baze podataka (primjerice Registar posrednih identifikatora računa – RPIR).
 5. Aplikacija može nuditi različite mogućnosti pri plaćanju: podjelu računa u restoranu, zahtjev za podjelu troškova kupnje poklona među prijateljima i sl.
 6. Aplikacija može nuditi i pojednostavnjeno plaćanje računa za kupljenu robu ili uslugu skeniranjem QR kôda s računa na papiru, tabletu, POS uređaju i slično.
 7. Iz QR kôda generira se nalog za plaćanje sa svim potrebnim podacima.
 8. Platitelj autorizira transakciju u samostalnoj aplikaciji ili preko svojega mobilnog bankarstva na isti način kao i bilo koje drugo plaćanje u mobilnom bankarstvu.
 9. Primatelj plaćanja potrošač dobiva trenutačnu obavijest kada je plaćanje odobreno na njegov IBAN račun i može se odmah koristiti sredstvima.
 10. Primatelj plaćanja – trgovac (pružatelj usluge) dobiva trenutačnu obavijest o izvršenom plaćanju i može isporučiti robu. Sredstva su odmah raspoloživa na računu trgovca i može se njima koristiti.
 11. Aplikacija omogućuje povezivanje s programima nagrađivanja i daje pregled zaprimljenih plaćanja i druge informacije.