NKSInst – Što je NKSInst platni sustav i tko je njegov upravitelj?

Objavljeno: 5.11.2020.

Hrvatska narodna banka dana 12. veljače 2020., u skladu s odredbama Zakona o platnom prometu, izdala je odobrenje za rad NKSInst platnom sustavu.

Platni sustav predstavlja infrastrukturu koja omogućuje prijenos plaćanja između računa koji se vode kod različitih pružatelja platnih usluga (međubankovna plaćanja). Ovaj platni sustav omogućuje i izvršenje plaćanja između računa koji se vode kod istog pružatelja platnih usluga (unutarbankovna plaćanja).

NKSInst platni je sustav za izvršenje platnih transakcija u kunama, između platitelja i primatelja plaćanja, u gotovo realnom vremenu.

Sudionici u platnom sustavu mogu biti kreditne institucije (banke). Obračunski dan NKSInst platnog sustava jednak je kalendarskom danu.

Upravitelj je novoga NKSInst platnog sustava Financijska agencija (u nastavku teksta: Fina).

Fina je na hrvatskom platnom tržištu ujedno upravitelj i Nacionalnoga klirinškog sustava (od 2001. godine za izvršenje nacionalnih platnih transakcija u kunama) i EuroNKS-a (od 2016. godine za izvršenje nacionalnih i prekograničnih platnih transakcija u eurima).