NKSInst – Što je RPIR i na kojim se osnovnim postavkama koristi ova baza podataka korisnika platnih usluga?

Objavljeno: 5.11.2020.

Usporedno s razvojem i pripremom za rad novoga platnog sustava na inicijativu bankovne zajednice razvijen je i Registar posrednih identifikatora računa. To je jedinstvena baza podataka u kojoj se uz suglasnost korisnika mogu pohraniti podaci o brojevima mobitela, e-pošti ili OIB-ovima i pripadajućim IBAN računima korisnika platnih usluga. 

Uspostavom RPIR baze omogućuje se jednostavnije zadavanje naloga za plaćanje pomoću "posrednog identifikatora računa" (PIR), tako da platitelj umjesto unošenja IBAN računa primatelja plaćanja jednostavno izabere broj mobilnog telefona primatelja iz svojeg adresara koji se potom preko RPIR-a poveže s IBAN računom samog primatelja.

Tako se olakšava i ubrzava zadavanje plaćanja koje je moguće izvršiti bez poznavanja IBAN-a računa primatelja plaćanja. 

Način korištenja RPIR baze podataka za korisnika usluge banke:

  1. Banka mora prethodno od svojega korisnika platnih usluga dobiti pristanak da i drugi pružatelji platnih usluga (korisnici RPIR-a) mogu na temelju PIR-a dobiti podatke o njegovu IBAN-u, imenu i prezimenu / nazivu tvrtke.
  2. Pružatelji platnih usluga (korisnici RPIR-a) podacima iz registra o korisnicima platnih usluga smiju se koristiti samo u svrhu izvršenja svojih usluga po nalogu svojih korisnika usluga.
  3. Podatke u RPIR uvijek dostavlja i za točnost odgovara banka za svojega korisnika usluge.
  4. Banka za svojega korisnika usluge izvršava registraciju korisnika usluge u RPIR-u, što podrazumijeva unos podataka u RPIR: IBAN, uz ime i prezime / naziv tvrtke. 

Primjer zadavanja plaćanja potrošača u mobilnom bankarstvu:

  1. Platitelj tijekom zadavanja platnog naloga primatelja plaćanja odabire kao osobu iz imenika (adresara) na svojem mobilnom telefonu odnosno njegov broj telefona.
  2. Banka platitelja provjerava u RPIR-u je li odabrani primatelj plaćanja iz imenika (adresara) mobilnog telefona registriran u RPIR-u.
  3. RPIR povezuje broj mobilnog telefona primatelja plaćanja s IBAN-om računa primatelja plaćanja i banka platitelja dobiva podatak o njegovom IBAN-u računa.
  4. Nakon što banka platitelja dobije podatak o IBAN-u računa primatelja, ona kreira/priprema platnu transakciju za platitelja (s pomoću dobivenih podataka o IBAN-u računa primatelja).
  5. Platitelj (najčešće kroz aplikativno rješenje za plaćanje) autorizira pripremljenu platnu transakciju i plaćanje se provodi.

Uvjet za izvršenje instant plaćanja korištenjem RPIR-ove baze podataka jest taj da su banka platitelja i banka primatelja sudionici NKSInst platnog sustava i da je primatelj registriran u RPIR-u. 

RPIR baza usklađena je sa standardima SPL-a (engl. Standardised Proxy Lookup) – jedinstvenom europskom bazom koju je razvilo Europsko platno vijeće (engl. European Payments Council) u svrhu interoperabilnosti na razini EU-a, odnosno mogućnosti da se korištenjem baze mogu zadavati plaćanja u korist bilo kojeg primatelja plaćanja na području Europske unije.