NKSInst – Što je to kreditni transfer?

Objavljeno: 5.11.2020.

Kreditni transferi su platne transakcije koje zadaju platitelji i kojima platitelj tereti svoj IBAN račun u banci i odobrava IBAN račun primatelja u istoj ili drugoj banci, bilo putem papirnatih obrazaca (na šalterima u poslovnicama banaka ili u institucijama/tvrtkama koje s bankama imaju ugovor o zaprimanju naloga za plaćanje) bilo putem internetskog ili mobilnog bankarstva.

Iako se ova vrsta platnih transakcija često kod potrošača koristi kao sinonim za nalog za plaćanje, ona predstavlja kreditni transfer. Takva platna transakcija nema poveznicu s pojmom "kredit", već dolazi od engleskog izraza credit transfer, čime se podrazumijeva da je platitelj zadao novčani prijenos sredstava u korist računa primatelja plaćanja, tj. odobrenje (engl. credit).