Očitovanje Hrvatske narodne banke u povodu zanimanja javnosti za pitanja u vezi sa zamjenom postojećih platnih kartica novim platnim karticama koje imaju mogućnost beskontaktnog zadavanja platnih transakcija

Objavljeno: 3.2.2015.
Slika

S obzirom na činjenicu da kreditne institucije i institucije za elektronički novac u sve većoj mjeri uvode nove, beskontaktne tehnologije u kartično poslovanje te posljedično zamjenjuju "stare" platne kartice, koje nisu opremljene takvom tehnologijom, HNB je zaprimio nekoliko upita korisnika platnih usluga o njihovim pravima i obvezama.

Smatramo da kreditne institucije i institucije za elektronički novac, koje provode zamjenu "starih" platnih kartica novim platnim karticama koje omogućavaju beskontaktno zadavanje platnih transakcija, trebaju posebno obratiti pozornost na sljedeće:

  1. Pri redovitoj zamjeni postojeće "stare" platne kartice, zbog isteka roka valjanosti, novom platnom karticom koja sadržava beskontaktnu tehnologiju nužno je korisnika platnih usluga tijekom slanja platne kartice upozoriti na novu funkcionalnost, kao i na moguće rizike koji proizlaze uporabom navedene beskontaktne tehnologije, te na sigurnosnu zaštitu koju pružatelj platnih usluga pruža korisniku platnih usluga s obzirom na pojavljivanje novih rizika beskontaktne tehnologije. Također, korisniku platnih usluga potrebno je ponuditi mogućnost odbijanja nove platne kartice s beskontaktnom tehnologijom ako se korisnik platnih usluga njome ne želi koristiti kao platnim instrumentom.
  2. Pri donošenju odluke kreditne institucije ili institucije za elektronički novac o zamjeni postojeće "stare" platne kartice novom platnom karticom koja sadržava beskontaktnu tehnologiju i prije samog isteka roka valjanosti nužno je prvotno korisnika platnih usluga obavijestiti i upoznati s tim. Prije same dostave platne kartice potrebno je od korisnika platne usluge dobiti i pristanak za slanje nove platne kartice. Također, kao i u prvom slučaju, korisnika platnih usluga mora se informirati o novoj funkcionalnosti, kao i o mogućim rizicima zbog primjene navedene beskontaktne tehnologije, te o zaštiti koju banka pruža korisniku platnih usluga s obzirom na pojavljivanje novih rizika beskontaktne tehnologije.

Tijekom uvođenja navedene platne kartice s beskontaktnom tehnologijom potrebno je dopuniti i izmijeniti vezane opće uvjete koji uređuju njezino korištenje, i to minimalno u dijelu davanja prethodnih informacija o beskontaktnim obilježjima i funkcionalnostima platne kartice, o načinu autorizacije kao i o podjeli odgovornosti za neautorizirane platne transakcije s obzirom na specifičnost platnog instrumenta.

Ako se pružatelji platnih usluga, u svrhu podizanja razine sigurnosti korištenja beskontaktne tehnologije, koriste ograničenjima poput maksimalnog iznosa po transakciji, kumulativnog iznosa transakcija u određenom razdoblju, broja transakcija u
određenom razdoblju ili sličnog, potrebno ih je jasno i nedvosmisleno opisati u općim uvjetima.

Napominjemo da je u ovom slučaju prihvatljivija viša razina zaštite korisnika platnih usluga u slučaju izvršenja neautoriziranih platnih transakcija.

Naglašavamo da HNB u potpunosti podržava razvoj novih tehnologija na području platnog prometa. Beskontaktne tehnologije upravo su primjer takvog razvoja i aktualne su u cijeloj Europskoj uniji. Međutim, nužno je sagledati i sve potencijalne rizike koje takve tehnologije nose te na jasan i razumljiv način objasniti korisnicima platnih usluga
sve funkcionalnosti samih platnih instrumenata zajedno s jasnom podjelom odgovornosti za sve posljedice njihova korištenja.