Odluka o dokumentaciji koja se prilaže zahtjevu za izdavanje odobrenja za rad kreditne institucije i zahtjevu za izdavanje odobrenja za pružanje financijskih usluga

Objavljeno: 16.3.2018. Ažurirano: 12.1.2023.

Pretraživanje regulative