Odluka o upravljanju kamatnim rizikom u knjizi banke

Objavljeno: 31.3.2014. Ažurirano: 20.2.2017.

Pretraživanje regulative