Odluka o uzajamnom priznavanju mjere makrobonitetne politike iz preporuke Europskog odbora za sistemske rizike od 16. srpnja 2018. o izmjeni preporuke ESRB/2015/2 o procjeni prekograničnih učinaka mjera makrobonitetne politike i o dobrovoljnoj uzajamnosti za mjere makrobonitetne politike (ESRB/2018/5)

Objavljeno: 11.3.2019.

Nacrtom odluke o uzajamnom priznavanju mjere makrobonitetne politike iz Preporuke Europskog odbora za sistemske rizike od 16. srpnja 2018. o izmjeni Preporuke ESRB/2015/2 o procjeni prekograničnih učinaka mjera makrobonitetne politike i o dobrovoljnoj uzajamnosti za mjere makrobonitetne politike (ESRB/2018/5) propisuje se uzajamna primjena mjere makrobonitetne politike koju je donijelo odgovarajuće tijelo Belgije, a čiju je uzajamnu primjenu preporučio Europski odbor za sistemske rizike (u nastavku teksta: ESRB).

Nacrtom ove odluke propisuje se način uzajamnog priznavanja navedene mjere i izuzeće od primjene ove odluke.

Pozivamo vas da primjedbe i prijedloge u sklopu javne rasprave dostavite na e-adresu mpmjere@hnb.hr do 11. travnja 2019., s naznakom da se radi o komentarima na Nacrt odluke o uzajamnom priznavanju mjere makrobonitetne politike iz Preporuke Europskog odbora za sistemske rizike od 16. srpnja 2018. o izmjeni Preporuke ESRB/2015/2 o procjeni prekograničnih učinaka mjera makrobonitetne politike i o dobrovoljnoj uzajamnosti za mjere makrobonitetne politike (ESRB/2018/5).

Nakon isteka javne rasprave Hrvatska narodna banka razmotrit će sve komentare primljene tijekom javne rasprave i objaviti na svojoj internetskoj stranici očitovanje o eventualnom prihvaćanju ili neprihvaćanju primjedbi i prijedloga.

Predloženo je da navedena odluka stupi na snagu osmog dana od dana objave u "Narodnim novinama".