Oglasi

Objavljeno: 31.3.2020.

Oglase za posao objavljujemo na internetskoj stranici Hrvatske narodne banke, LinkedInu, portalu MojPosao i internetskoj stranici Hrvatskog zavoda za zapošljavanje.

Sektor: Sektor platnog prometa
Direkcija: Direkcija za operativne poslove platnog prometa
Odjel: Odjel za poslove s klijentima
Naziv zanimanja: GLAVNI REFERENT operater za platni promet
Obrazovanje: VŠS / stručni ili sveučilišni prvostupnik ekonomske ili informatičke struke i jedna godina radnog iskustva s traženom kvalifikacijom i strukom na poslovima platnog prometa
ili stručni pristupnik ekonomske ili informatičke struke i dvije godine radnog iskustva s traženom kvalifikacijom i strukom na poslovima platnog prometa
ili SSS srednja škola ekonomskoga ili informatičkog smjera ili gimnazija i tri godine radnog iskustva s traženom kvalifikacijom i strukom na poslovima platnog prometa
Broj osoba: 1

 

Sektor: Sektor platnog prometa
Direkcija: Direkcija trezora
Odjel: Odjel za pohranu, obradu i distribuciju gotovog novca
Naziv zanimanja: VOZAČ specijalnog vozila za prijevoz vrijednosti
Obrazovanje: SSS – srednja škola prometnog usmjerenja, zanimanje vozač motornog vozila
Broj osoba: 1

 

POSTUPAK PRIJAVE NA OGLAS

Prijave se zaprimaju elektronički preko internetske stranice Hrvatske narodne banke.

Kandidati svoj interes za posao iskazuju popunjavanjem obrasca prijave, za koji se poveznica nalazi na stranici opisa poslova.

Za prijavu na oglas nužno je ispuniti elektronički obrazac prijave, kojemu se prilažu pismo ponude i životopis te preslika diplome/svjedodžbe. Kandidati za pripravnika prijavi trebaju priložiti prijepis i prosjek ocjena s preddiplomskoga i diplomskog studija.

Kandidati koji ostvaruju pravo na prednost pri zapošljavanju po posebnom zakonu dužni su obvezno to navesti u obrascu prijave i priložiti dokaze o priznatom statusu u skladu s propisom na temelju kojega to pravo ostvaruju.

Oglas je otvoren do (uključujući) 9. travnja 2020.

Na oglas se mogu javiti osobe obaju spolova.

Za sve dodatne informacije u vezi s oglasom za posao kandidati se mogu obratiti na tel. 4564 981, a za informacije u vezi s postupkom dostave prijave na tel. 4565 083.

Napomena:

Do isteka roka za prijavu na oglas HNB nema informaciju o tome je li prijava zaprimljena.

Prijave dostavljene poslije roka za dostavu neće se uzeti u razmatranje.

Zahvaljujemo na interesu za rad u Hrvatskoj narodnoj banci!