Otvorene prijave

Objavljeno: 25.1.2021. Ažurirano: 1.4.2021.

Oglase za posao objavljujemo na internetskoj stranici Hrvatske narodne banke, LinkedInu, portalu MojPosao i internetskoj stranici Hrvatskog zavoda za zapošljavanje.


Sektor: Sektor istraživanja
Direkcija: Direkcija za financijsku stabilnost
Naziv zanimanja: Ekonomist istraživač za financijsku stabilnost
Obrazovanje: VSS/magistar/stručni specijalist ekonomske ili prirodoslovno-matematičke struke

 

Sektor: Sektor bonitetne supervizije
Direkcija: Direkcija supervizije I, II, III
Naziv zanimanja: Supervizor za bonitetni nadzor poslovanja kreditnih institucija
Obrazovanje: VSS/magistar/stručni specijalist ekonomske struke

 

Sektor: Sektor specijalističke supervizije i nadzora
Direkcija: Direkcija nadzora sprječavanja pranja novca i financiranja terorizma
Naziv zanimanja: Supervizor za sprječavanje pranja novca i financiranja terorizma
Obrazovanje: VSS/magistar/stručni specijalist ekonomske ili pravne struke

 

Sektor: Sektor za informatičke tehnologije
Direkcija: Direkcija za razvoj aplikacijskih sustava
Naziv zanimanja: Suradnik za razvoj poslovnih aplikacija/Developer
Obrazovanje: VSS/magistar/magistar inženjer/stručni specijalist informatičke ili prirodoslovno-matematičke struke

 

Oglas je otvoren dok ne odaberemo potreban broj kandidata. Prijave će se kontinuirano pratiti, a kandidate koji će u najvećoj mjeri odgovarati oglašenim potrebama obavijestit ćemo u najkraćem mogućem roku. Ovim pristupom želimo omogućiti brži i učinkovitiji postupak odabira za određena područja zapošljavanja. Stručno zanimanje odabranoga kandidata utvrdit će se u skladu s uvjetima iz Pravilnika o stručnim i ostalim zanimanjima u Hrvatskoj narodnoj banci.

Kandidati svoj interes za posao iskazuju popunjavanjem obrasca prijave kojemu se prilaže životopis, za koji se poveznica nalazi na stranici opisa poslova.

Kandidati koji ostvaruju pravo na prednost pri zapošljavanju po posebnom zakonu dužni su obvezno to navesti u obrascu prijave i priložiti dokaze o priznatom statusu u skladu s propisom na temelju kojega to pravo ostvaruju.

Na oglas se mogu javiti osobe obaju spolova.

S odabranim kandidatima sklapa se ugovor o radu na neodređeno vrijeme s probnim radom u trajanju od šest mjeseci ili na određeno vrijeme u trajanju od tri godine.

Za sve dodatne informacije slobodno se obratite na tel. 01/4564 981.

Veselimo se vašoj prijavi!