Redovita operacija R-15-2020

održana 6. travnja 2020., u mil. kuna

Smjer Puštanje likvidnosti
Datum namire 8. 4. 2020.
Datum dospijeća 15. 4. 2020.
Ukupan iznos pristiglih ponuda 1.520,00
Fiksna kamatna stopa 0,05%
Ukupan iznos prihvaćenih ponuda 1.520,00
Ukupan iznos odbijenih ponuda 0,00
Koeficijent raspodjele 100%
  Duže vremenske serije (tablica O1)