Tko će biti zadužen za osiguranje depozita nakon pristupanja Hrvatske jedinstvenom sanacijskom mehanizmu?

Objavljeno: 3.6.2020.

Uspostava bliske suradnje s ESB-om i pridruživanje Hrvatske SRM-u neće uzrokovati promjene u sustavu osiguranja depozita koji je trenutačno na snazi u Hrvatskoj. Drugim riječima, tim će sustavom i nakon uspostave bliske suradnje s ESB-om i pridruživanja SRM-u i dalje upravljati Državna agencija za osiguranje štednih uloga i sanaciju banaka kao tijelo koje ima ovlasti i provodi postupke propisane Zakonom o osiguranju depozita ("Narodne novine", br. 82/2015.), a kojim je u hrvatski pravni okvir prenesena Direktiva 2014/49/EU.

Naime, na razini EU-a još nije dogovoren zajednički europski sustav osiguranja depozita - EDIS koji je zamišljen kao završni, treći stup bankovne unije. Stoga su države članice EU-a i dalje pojedinačno odgovorne za uspostavu sustava osiguranja depozita u skladu s navedenom direktivom.