Istraživačke vijesti 1/2021.

Objavljeno: 27.4.2021.

Istraživačke vijesti

TRAVANJ 2021.

IZDVOJENO

ciljevi i prioriteti istraživanja • 4/2021.

Ciljevi i prioritetna područja istraživanja HNB-a

HNB provodi istraživanja radi podrške procesu odlučivanja, stvaranje javnog dobra u vidu boljeg razumijevanja gospodarstva, približavanje rada i djelovanja središnje banke stručnoj i široj javnosti te jačanje ljudskih potencijala i istraživačkih kapaciteta. Prioritetna područja istraživanja vezana su uz vođenje monetarne politike radi ostvarenja stabilnosti cijena i makrobonitetne politike radi ostvarenja financijske stabilnosti, podršku gospodarskim politikama Vlade Republike Hrvatske i Europske unije te unapređenje sustava platnog prometa.
PROČITAJ VIŠE >

NOVE POVREMENE PUBLIKACIJE

ISTRAŽIVANJA I-61 • 10.3.2021.

Hrvatski indeks sistemskog stresa

ERVIN DURAKOVIĆ

U razdobljima sistemskih kriznih epizoda na financijskim tržištima pravodobne reakcije nositelja ekonomskih politika. Kao koristan alat za navedene zadaće u ovom je radu konstruiran dnevni indeks sistemskog stresa za Hrvatsku (HISS), pokazatelj koji uvažava činjenicu da se poremećaji sistemskoga karaktera prelijevaju i propagiraju na više tržišta istodobno s mogućim posljedicama na makroekonomsko okružje.
PROČITAJ VIŠE >

ISTRAŽIVANJA I-62 • 3.3.2021.

Procjena spremnosti hrvatskih poduzeća na uvođenje tehnologija I4.0

rajka hrbić I Tomislav Grebenar

Četvrta industrijska revolucija (I4.0) zasniva se na umjetnoj inteligenciji, primjeni strojnog učenja i posebno dubokog učenja. U redu su identificirana hrvatska poduzeća s potencijalom za I4.0: imaju veći omjer kapitala i rada, konkurentnija su na inozemnom tržištu, dvostruko skuplje plaćaju zaposlenike i imaju značajno veći udio izvoznih prihoda od tradicionalnih industrija.
PROČITAJ VIŠE >

PREGLEDI S-41 • 25.2.2021.

Predstavljamo makroekonometrijski model za Hrvatsku (PACMAN)

OZANA NADOVEZA JELIĆ I RAFAEL RAVNIK

PACMAN je najnovija verzija polustrukturnog makromodela Hrvatske koji služi kao jedan od alata HNB-a pri: a) prognoziranju, b) analizi scenarija uključujući testiranja otpornosti kreditnih institucija na stres (engl. stress test) i c) simulacijama učinaka ekonomskih politika.
PROČITAJ VIŠE >

Analitički prilozi iz redovnih publikacija

Makroprudencijalna dijagnostika

MPD-13/1 • veljača 2021.

Što stoji iza makrobonitetne mjere o privremenom ograničenju raspodjela?

Makrobonitetnom mjerom o privremenom ograničenju raspodjela u 2021. godini pridonosi se očuvanju financijske stabilnosti, tako da se privremeno zaustavlja raspodjela dobiti kreditnih institucija, koja je djelomično i rezultat javnih potpora te privremenih regulatornih izmjena.

HNBlog

HNBlog • 21.4.2021.

Odgovor središnjih banaka na izazov klimatskih promjena

MAROJE LANG I SANDRA ŠVALJEK

Središnje banke sve više uključuju pitanje klimatskih promjena u sva područja svojeg djelovanja. Trenutno je njihova pozornost usmjerena na uvažavanje klimatskih rizika pri aktivnostima usmjerenima na ostvarenje stabilnosti cijena i financijskog sustava. Osim toga, središnje banke razmatraju i svoju ulogu kao i ulogu financijskog sektora u borbi protiv klimatskih promjena. Klimatske su promjene danas, uz digitalne valute, najdinamičnije područje istraživanja i razvoja središnjih banaka.

HNBlog • 12.3.2021.

Praćenje BDP-a tijekom pandemije

Davor Kunovac, Karlo Kotarac i Lucija Fioretti

Uobičajeno praćenje "tekuće gospodarske aktivnosti", u smislu ocjene dinamike BDP-a u trenutačnom (ili prošlom) tromjesečju, pokazalo se posebno izazovnim tijekom pandemije uzrokovane koronavirusom. U Hrvatskoj narodnoj banci konstruiran je novi indikator tjedne ekonomske aktivnosti (TEA) na temelju dinamike niza vrlo frekventnih podataka koji se pokazao korisnim u svrhu praćenja promjena u realnoj aktivnosti na tjednoj razini kao i u kontekstu potrebe za češćom procjenom tekuće stope promjene BDP-a.

HNBlog • 19.1.2021.

Utjecaj pandemije COVID-19 na navike plaćanja u RH

Tomislav Mišić

Pandemija COVID-19 u 2020. godini znatno je utjecala na svjetska tržišta i ekonomije kao i na dionike tih tržišta i njihovo ponašanje. Jedno od tržišta na kojemu su se dogodile važne promjene jest tržište platnih usluga kao posljedica promjene navika korisnika platnih usluga, odnosno navika korisnika platnih usluga pri plaćanju.

Ekonomske radionice

38. EKONOMSKA RADIONICA • 20.4.2021.

Trgovinski tijekovi između Hrvatske i inozemstva od ulaska u EU

Gorana Lukinić Čardić i Domagoj Šelebaj
37. EKONOMSKA RADIONICA • 25.3.2021.

Spremnost hrvatskih poduzeća na uvođenje tehnologije I4.0

Rajka Hrbić I Tomislav Grebenar
36. EKONOMSKA RADIONICA • 13.1.2021.

Predstavljanje modela PACMAN i tečajni kanal monetarne politike u Hrvatskoj

Ozana Nadoveza Jelić i rafael ravnik

Odabrani novi radovi zaposlenika HNB-a u ZNANSTVENIM ČASOPISIMA

Deskar-Škrbić, M. i Milutinović, D. (2021.): Design of fiscal consolidation packages and model-based fiscal multipliers in Croatia, Public Sector Economics, 45(1)

Brkić, M. (2021.): Costs and benefits of government borrowing in foreign currency: is it a major source of risk for EU member states outside the Euro?, Public Sector Economics, 45(1)

ostale istraživačke vijesti

hanžekovićeva nagrada • 1/2021.

Milan Deskar-Škrbić i Darjan Milutinović dobitnici Hanžekovićeve nagrade

Zaklada „Prof. dr. Marijan Hanžeković“ objavila je da su nagradu za najbolji znanstveni rad u 2020. godini osvojili Milan Deskar-Škrbić i Darjan Milutinović iz Hrvatske narodne banke za rad Dizajn paketa fiskalne konsolidacije i modelski pristup procjeni fiskalnih multiplikatora u Hrvatskoj.
PROČITAJ VIŠE >

Istraživačke vijesti 1/2021.

27.4.2021.

Istraživačke vijesti 2020.

28.1.2021.

Istraživačke vijesti 4/2021.

25.1.2022.

Istraživačke vijesti 3/2021.

25.1.2022.

Istraživačke vijesti 2/2021.

9.7.2021.