Kreditne institucije koje su dobile odobrenje za rad od Hrvatske narodne banke mogu zatražiti korištenje izvanredne likvidnosne podrške ako imaju privremenih likvidnosnih poteškoća, i to samo ako su solventne.