Odluke o povredi propisa

Objavljeno: 31.10.2016. Ažurirano: 21.12.2020.
Hrvatska narodna banka u ovoj rubrici objavljuje bitne informacije o odlukama kojima su nadležna tijela u prekršajnom postupku počinitelje proglasila krivima ili im izrekla novčane kazne kao i o odlukama kojima je Hrvatska narodna banka u upravnom postupku počiniteljima povrede izrekla upravne sankcije.

Takva se objava temelji na propisima kojima je određena dužnost odnosno ovlast Hrvatske narode banke da informacije o tim odlukama objavi na svojoj službenoj internetskoj stranici.

U tim su objavama navedeni osnovni podaci o sadržaju odluke (koji uključuju naziv nadležnog tijela koje donosi odluku, poslovni broj predmeta, datum donošenja odluke i bitni sadržaj izreke o krivnji, kazni ili upravnoj sankciji) te, u pravilu, osnovni podaci o pravnim i fizičkim osobama u odnosu na koje je, kao počinitelje prekršaja ili povrede, pojedina odluka donesena.

Međutim, iznimno, Hrvatska narodna banka izostavit će podatke o počiniteljima iz pojedine objave ako je ostvaren koji od razloga koji je primjenjivim propisom određen kao razlog za objavu na anonimizirani način, kao što su, primjerice, to što bi objava mogla ugroziti stabilnost financijskog tržišta ili istragu koja je u tijeku ili ako bi objava mogla uzrokovati nerazmjernu štetu počinitelju.


Banka i odgovorna osoba u banci proglašeni su krivima za počinjenje prekršaja iz članka 91. stavka 1. točke 12. i stavka 2. i članka 90. stavka 1. točke 8. i stavka 2. Zakona o sprječavanju pranja novca i financiranju terorizma te su im izrečene novčane kazne u ukupnom iznosu od 40.000,00 kuna za kreditnu instituciju i 4.000,00 kuna za odgovornu osobu u kreditnoj instituciji.

Odluka je postala pravomoćna dana 3. lipnja 2017.

Sažetak odluke


Banka d.d. i odgovorna osoba proglašeni su krivima za počinjenje prekršaja iz članka 112. stavka 1. točke 1. i članka 113. stavka 1. i 2. Zakona o Hrvatskoj narodnoj banci te su im izrečene novčane kazne u iznosu od 25.000,00 kuna za kreditnu instituciju i 2.500,00 kuna za odgovornu osobu u kreditnoj instituciji.

Odluka je postala pravomoćna dana 3. travnja 2017.

Sažetak odluke


Banka d.d. i odgovorne osobe proglašeni su krivima za počinjenje prekršaja iz članka 19.c stavka 1. točke 2. Zakon o potrošačkom kreditiranju, kažnjivo po članku 26.a st.1 alineja 3. i st. 2. Zakona o potrošačkom kreditiranju te su im izrečene novčane kazne u iznosu od 50.000,00 kuna za kreditnu instituciju i po 7.000,00 kuna za svaku odgovornu osobu u kreditnoj instituciji.

Odluka je postala pravomoćna dana 10.03.2017.

Sažetak odluke


Banka i odgovorna osoba u banci proglašeni su krivima za počinjenje prekršaja iz članka 360. stavak 1. točka 61. i stavak 2. Zakona o kreditnim institucijama te su im izrečene novčane kazne u iznosu od 187.500,00 kuna za kreditnu instituciju i 9.000,00 kuna za odgovornu osobu u kreditnoj instituciji.

Odluka je postala pravomoćna dana 8. ožujka 2017.

Sažetak odluke


Odgovorna osoba u YY, XX proglašen je krivim za počinjenje prekršaja iz članka 145. stavka 1. točke 20. i stavka 3. Zakona o platnom prometu te mu je izrečena novčana kazna u iznosu od 2.500,00 kuna.

Odluka je postala pravomoćna dana 7. ožujka 2017.

Sažetak odluke


Banka i odgovorna osoba u banci proglašeni su krivima za počinjenje prekršaja iz članka 361. stavak 1. točka 13. i stavak 2. Zakona o kreditnim institucijama te su im izrečene novčane kazne u iznosu od 12.500,00 kuna za kreditnu instituciju i 1.166,00 kuna za odgovornu osobu u kreditnoj instituciji.

Odluka je postala pravomoćna dana 21. veljače 2017.

Sažetak odluke


Banka i odgovorne osobe u banci proglašeni su krivima za počinjenje prekršaja iz članka 360. stavka 1. točke 5, 16, 17, 21, 24, 53, 56, 66. i 77. i stavka 2. Zakona o kreditnim institucijama te su im izrečene novčane kazne u ukupnom iznosu od 200.000,00 kuna za kreditnu instituciju i po 10.000,00 kuna za svaku odgovornu osobu u kreditnoj instituciji.

Odluka je postala pravomoćna dana 13. veljače 2017.

Sažetak presude


Banka d.d. i odgovorna osoba proglašeni su krivima za počinjenje prekršaja iz članka 360. stavka 1. točke 13., 21. i 82. i stavka 2. Zakona o kreditnim institucijama te su im izrečene novčane kazne u ukupnom iznosu od 55.125,00 kuna za kreditnu instituciju i 9.000,00 kuna za odgovornu osobu u kreditnoj instituciji.

Odluka je postala pravomoćna dana 23. veljače 2017.

Sažetak presude


Banka i odgovorna osoba u banci proglašeni su krivima za postupanje protivno članku 10. st. 5. Zakona o zaštiti potrošača ("Narodne novine" 41/14) čime su počinili prekršaj kažnjiv po čl. 138. st. 1. t. 13. i st. 2. istog Zakona te su im izrečene novčane kazne u iznosu od 10.000,00 kuna za kreditnu instituciju i 10.000,00 kuna za odgovornu osobu u kreditnoj instituciji.

Odluka je postala pravomoćna dana 11. 1. 2017.

Sažetak odluke


Banka i odgovorna osoba u banci proglašeni su krivima za počinjenje prekršaja iz članka 157. stavka 1., u svezi članka 156. stavka 1. kažnjivog po članku 367. stavku 1. i stavku 2. Zakona o kreditnim institucijama te su im izrečene novčane kazne u iznosu od 187.500,00 kuna za kreditnu instituciju i 9.000,00 kuna za odgovornu osobu u kreditnoj instituciji.

Odluka je postala pravomoćna dana 22. 11. 2016.

Sažetak odluke