Odluke o povredi propisa

Objavljeno: 31.10.2016. Ažurirano: 21.12.2020.
Hrvatska narodna banka u ovoj rubrici objavljuje bitne informacije o odlukama kojima su nadležna tijela u prekršajnom postupku počinitelje proglasila krivima ili im izrekla novčane kazne kao i o odlukama kojima je Hrvatska narodna banka u upravnom postupku počiniteljima povrede izrekla upravne sankcije.

Takva se objava temelji na propisima kojima je određena dužnost odnosno ovlast Hrvatske narode banke da informacije o tim odlukama objavi na svojoj službenoj internetskoj stranici.

U tim su objavama navedeni osnovni podaci o sadržaju odluke (koji uključuju naziv nadležnog tijela koje donosi odluku, poslovni broj predmeta, datum donošenja odluke i bitni sadržaj izreke o krivnji, kazni ili upravnoj sankciji) te, u pravilu, osnovni podaci o pravnim i fizičkim osobama u odnosu na koje je, kao počinitelje prekršaja ili povrede, pojedina odluka donesena.

Međutim, iznimno, Hrvatska narodna banka izostavit će podatke o počiniteljima iz pojedine objave ako je ostvaren koji od razloga koji je primjenjivim propisom određen kao razlog za objavu na anonimizirani način, kao što su, primjerice, to što bi objava mogla ugroziti stabilnost financijskog tržišta ili istragu koja je u tijeku ili ako bi objava mogla uzrokovati nerazmjernu štetu počinitelju.


Banka i odgovorne osobe u banci proglašeni su krivima za počinjenje prekršaja iz članka 111. stavka 1. točke 1. Zakona o Hrvatskoj narodnoj banci te su im izrečene novčane kazne u iznosu od 25.000,00 kuna za kreditnu instituciju i po 2.500,00 kuna za svaku odgovornu osobu u kreditnoj instituciji.

Presuda je postala pravomoćna dana 23. travnja 2018.

Sažetak odluke


Hrvatska poštanska banka d.d. Zagreb proglašena je krivom za počinjenje prekršaja iz članka 41. stavka 1. točke 11. Zakona o stambenom potrošačkom kreditiranju te je kreditnoj instituciji izrečena novčana kazna u iznosu od 150.000,00 kuna.

Odluka je postala pravomoćna dana 2. ožujka 2021.

Sažetak odluke Pp-946/2021


Raiffeisenbank Austria d.d. Zagreb i odgovorna osoba Višnja Božinović proglašeni su krivim za počinjenje prekršaja iz članka 179. stavka 2. točke 23. i stavka 3. Zakona o platnom prometu te je kreditnoj instituciji izrečena novčana kazna u iznosu od 35.000,00 kuna, a odgovornoj osobi Višnji Božinović novčana kazna u iznosu od 5.000,00 kuna.

Odluka je postala pravomoćna dana 9. prosinca 2020.

Sažetak odluke KLASA: 440-08/20-04/72, URBROJ: 513-08-01/102-20-3


Addiko Bank d.d. i odgovorna osoba Mario Žižek proglašeni su krivima za počinjenje prekršaja iz članka 138. stavka 1. točke 16. i stavka 2. Zakona o zaštiti potrošača i članka 361. stavka 1. točke 20. i stavka 2. Zakona o kreditnim institucijama te su im izrečene ukupne novčane kazne u iznosu od 100.000,00 kuna za kreditnu instituciju i 16.000,00 kuna za odgovornu osobu u kreditnoj instituciji.

Odluka je postala pravomoćna dana 7. siječnja 2021.

Sažetak odluke, Posl. br. 81. PpF-2350/2020.


OTP banka d.d. te Slaven Celić, kao odgovorna osoba iz uprave kreditne institucije, proglašeni su krivima za prekršaj iz članka 179. stavka 2. točke 19. i  stavka 3. točke 1. Zakona o platnom prometu („Narodne novine“ br. 66/18) te je kreditnoj instituciji izrečena novčana kazna u iznosu od 130.000,00 kuna, a odgovornoj osobi iz uprave kreditne institucije novčana kazna u iznosu od 11.000,00 kuna.

Odluka je postala pravomoćna 21. siječnja 2021.

Sažetak odluke 440-08/21-04/5


OTP banka d.d. proglašena je krivom za prekršaj iz članka 138. stavka 1. točke 16. Zakona o zaštiti potrošača („Narodne novine“ br. 41/14, 110/15 i 14/19), a odgovorna osoba za prekršaj iz članka 138. stavka 2. u svezi s člankom 138. stavkom 1. točkom 16. istog zakona, te je OTP banci d.d. izrečena novčana kazna u iznosu od 39.000,00 kuna, a odgovornoj osobi novčana kazna u iznosu od 2.000,00 kuna.

Odluka je postala pravomoćna 28. siječnja 2021.

Sažetak odluke


Sberbank d.d. te Csaba Soós, kao odgovorna osoba iz uprave kreditne institucije, proglašeni su krivima za prekršaj iz članka 179. stavka 2. točke 29. i  stavka 3. točke 1. Zakona o platnom prometu („Narodne novine“ br. 66/18) te je kreditnoj instituciji izrečena novčana kazna u iznosu od 19.000,00 kuna, a odgovornoj osobi iz uprave kreditne institucije novčana kazna u iznosu od 3.000,00 kuna.

Odluka je postala pravomoćna 28. prosinca 2020.

Sažetak odluke KLASA: 440-08/20-04/79, URBROJ: 513-08-01/102-20-3


OTP banka d.d. Split i odgovorna osoba Nera Šunjić proglašeni su krivim za počinjenje prekršaja iz članka 179. stavka 2. točke 31. i 33. i stavka 3. Zakona o platnom prometu, a OTP banka d.d. Split i odgovorna osoba Balazs Pal Bekeffy proglašeni su krivim za počinjenje prekršaja iz članka 179. stavka 2. točke 131. i stavka 3. Zakona o platnom prometu te je kreditnoj instituciji izrečena ukupna novčana kazna u iznosu od 82.000,00 kuna, odgovornoj osobi Neri Šunjić novčana kazna u iznosu od 8.500,00 kuna i odgovornoj osobi Balazs Pal Bekeffyu novčana kazna u iznosu od 8.000,00 kuna.

Odluka je postala pravomoćna dana 3. studenoga 2020.

Sažetak odluke, Klasa: 440-08/20-04/58, Ur. broj: 513-08-01/109-20-3


I. okr. pravna osoba Slatinska banka d.d. i odgovorne osobe II. okr. Marko Brnić, III. okr. Andrej Kopilaš, IV. okr. Marin Prskalo i V. okr. Elvis Mališ proglašeni su krivima za počinjenje prekršaja iz članka 360. stavaka 3. i 4. a u vezi članka 360. stavka 1. točke 27. Zakona o kreditnim institucijama ("Narodne novine", br. 159/2013., 19/2015., 102/2015. i 15/2018) te su im izrečene slijedeće novčane kazne:

 • I. okr. – ukupna novčana kazna od 60.000,00 kn  
 • II. okr. - ukupna novčana kazna od 4.000,00 kn     
 • III. okr. - ukupna novčana kazna od 6.500,00 kn     
 • IV. okr. - ukupna novčana kazna od 6.500,00 kn     
 • V. okr. - ukupna novčana kazna od 7.500,00 kn 

Odluka je postala pravomoćna dana 30. rujna 2020.

Sažetak odluke, posl.br. 54. PpF-889/2020


I. okr. pravna osoba Slatinska banka d.d. i odgovorne osobe II. okr. Marko Brnić (prekršaji iz točke 1., 2., 4. i 5.), III. okr. Andrej Kopilaš (prekršaji iz točke 1. do 7.), IV. okr. Marin Prskalo (prekršaji iz točke 1. do 7.), V. okr. Elvis Mališ (prekršaji iz točke 1., 2., 3., 6. i 7.), VI. okr. Angelina Horvat (prekršaji iz točke 4. i 5.) i VII. okr. Krunoslav Lisjak proglašeni su krivima za počinjenje prekršaja iz članka 90. stavka 1. točke 2. i stavka 2; članka 150. stavka 1. točaka 5., 19. ,45. i 46. i stavka 2. te članka 151. stavka 1. točaka 16. i 17.  i stavka 2. Zakona o sprječavanju pranja novca i financiranja terorizma te su im izrečene slijedeće ukupne novčane kazne:

 • I. okr. – ukupna novčana kazna od 330.000,00 kn  
 • II. okr. - ukupna novčana kazna od 16.000,00 kn     
 • III. okr. - ukupna novčana kazna od 46.000,00 kn     
 • IV. okr. - ukupna novčana kazna od 46.000,00 kn     
 • V. okr. - ukupna novčana kazna od 32.000,00 kn 
 • VI. okr. - ukupna novčana kazna od 10.000,00 kn 
 • VII. okr. - ukupna novčana kazna od 10.000,00 kn

Odluka je postala pravomoćna dana 15. rujna 2020.

Sažetak odluke, Klasa: 440-08/20-04/50, Ur. broj: 513-08-01/102-20-3