Odluke o povredi propisa

Objavljeno: 31.10.2016. Ažurirano: 21.12.2020.
Hrvatska narodna banka u ovoj rubrici objavljuje bitne informacije o odlukama kojima su nadležna tijela u prekršajnom postupku počinitelje proglasila krivima ili im izrekla novčane kazne kao i o odlukama kojima je Hrvatska narodna banka u upravnom postupku počiniteljima povrede izrekla upravne sankcije.

Takva se objava temelji na propisima kojima je određena dužnost odnosno ovlast Hrvatske narode banke da informacije o tim odlukama objavi na svojoj službenoj internetskoj stranici.

U tim su objavama navedeni osnovni podaci o sadržaju odluke (koji uključuju naziv nadležnog tijela koje donosi odluku, poslovni broj predmeta, datum donošenja odluke i bitni sadržaj izreke o krivnji, kazni ili upravnoj sankciji) te, u pravilu, osnovni podaci o pravnim i fizičkim osobama u odnosu na koje je, kao počinitelje prekršaja ili povrede, pojedina odluka donesena.

Međutim, iznimno, Hrvatska narodna banka izostavit će podatke o počiniteljima iz pojedine objave ako je ostvaren koji od razloga koji je primjenjivim propisom određen kao razlog za objavu na anonimizirani način, kao što su, primjerice, to što bi objava mogla ugroziti stabilnost financijskog tržišta ili istragu koja je u tijeku ili ako bi objava mogla uzrokovati nerazmjernu štetu počinitelju.


Addiko Bank d.d. Zagreb i odgovorna osoba Mario Žižek proglašeni su krivima za počinjenje prekršaja iz čl. 179. stavka 2. točke 131. i stavka 3. Zakona o platnom prometu, te su im izrečene novčane kazne u iznosu od 40.000,00 kuna za kreditnu instituciju i 9.000,00 kuna za odgovornu osobu u kreditnoj instituciji.

Odluka je postala pravomoćna dana 20. veljače 2020.

Sažetak odluke KLASA: 440-08/20-04-12; URBROJ: 513-08-01/103-20-3


Addiko Bank d.d. Zagreb i odgovorna osoba Mario Žižek proglašeni su krivima za počinjenje prekršaja iz čl. 179. stavka 2. točke 29. i stavka 3. Zakona o platnom prometu, te su im izrečene novčane kazne u iznosu od 35.000,00 kuna za kreditnu instituciju i 8.500,00 kuna za odgovornu osobu u kreditnoj instituciji.

Odluka je postala pravomoćna dana 20. veljače 2020.

Sažetak odluke KLASA: 440-08/20-04-11; URBROJ: 513-08-01/103-20-3


OTP banka d.d. i odgovorna osoba Balazs Pal Bekeffy proglašeni su krivima za počinjenje prekršaja iz članka 179. stavka 2. točke 131. i stavka 3. t.1. Zakona o platom prometu, a OTP banka d.d. i odgovorna osoba Slaven Celić proglašeni su krivima za počinjenje prekršaja iz članka 179. stavka 2. točke 134. i stavka 3. t.1. Zakona o platom prometu te je kreditnoj instituciji izrečena ukupna novčana kazna u iznosu od 57.000,00 kuna, odgovornoj osobi Balazs Pal Bekeffy-u novčana kazna u iznosu od 7.500,00 kuna i odgovornoj osobi Slavenu Celiću novčana kazna u iznosu od 5.000,00 kuna.

Odluka je postala pravomoćna dana 20. ožujka 2020.

Sažetak odluke Klasa: 440-08/19-04/23; Urbroj: 513-08-01/103-20-3


Banka d.d. i odgovorna osoba proglašeni su krivima za počinjenje prekršaja iz članka 91. stavka 1. točke 12. i stavka 2. Zakona o sprječavanju pranja novca i financiranja terorizma te su im izrečene novčane kazne u iznosu od 30.000,00 kuna za kreditnu instituciju i 2.000,00 kuna za odgovornu osobu u kreditnoj instituciji.

Odluka je postala pravomoćna 12. travnja 2017.

Sažetak odluke


OTP banka d.d. proglašena je krivom za počinjenje prekršaja iz članka 145. stavka 1. točke 27. i prekršaja iz članka 145. stavka 1. točke 23. Zakona o platnom prometu (NN 133/2009, 136/2012 i 66/2018) te joj je izrečena novčana kazna u ukupnom iznosu od 240.000,00 kuna.

Odluka je postala pravomoćna dana 28. kolovoza 2019. na temelju presude Visokog prekršajnog suda Republike Hrvatske poslovni broj FPŽ-875/2019.

Sažetak odluke Klasa: 440-08/17-04/0029/02 Urbroj: 513-08-01-04-18-29


OTP banka d.d. i odgovorna osoba iz uprave Banke proglašeni su krivima za prekršaj iz članka 179. stavka 2. točke 131. i stavka 3. Zakona o platnom prometu („Narodne novine“ br. 66/18) te je OTP banci d.d. izrečena novčana kazna u iznosu od 35.000,00 kuna, a Balazs Pal Bekeffyu novčana kazna u iznosu od 7.500,00 kuna.

Odluka je postala pravomoćna 5. ožujka 2020.

Sažetak odluke, Klasa 440-08/20-04/14 ​​​​​​​


OTP banka Hrvatska d.d. i odgovorna osoba proglašeni su krivima za počinjenje prekršaja iz članka 138. stavka 1. točke 13. i stavka 2. Zakona o zaštiti potrošača te su im izrečene novčane kazne u iznosu od 12.500,00 kuna za kreditnu instituciju i 1.800,00 kuna za odgovornu osobu u kreditnoj instituciji.

Odluka je postala pravomoćna dana 15. siječnja 2020.

Sažetak odluke


OTP banka d.d. i odgovorna osoba Balazs Pal Bekeffy proglašeni su krivima za počinjenje prekršaja iz članka 179. stavka 2. točke 131. i stavka 3. točke 1. Zakona o platom prometu te je kreditnoj instituciji izrečena novčana kazna u iznosu od 35.000,00 kuna, a odgovornoj osobi u kreditnoj instituciji novčana kazna u iznosu od 7.500,00 kuna.

Odluka je postala pravomoćna dana 23. siječnja 2020.

Sažetak odluke Klasa: 440-08/20-04/3  URBROJ: 513-08-01/103-20-3


Addiko Bank d.d. i odgovorna osoba iz uprave Banke proglašeni su krivima za prekršaj iz članka 361. stavka 1. točke 21. i stavka 2. istoga članka Zakona o kreditnim institucijama ("Narodne novine" br. 159/13, 19/15, 102/15, 15/18) te je Addiko Bank d.d. izrečena novčana kazna u iznosu od 40.000,00 kuna, a Jasni Široli novčana kazna u iznosu od 4.000,00 kuna.

Odluka je postala pravomoćna 27. siječnja 2020.

Sažetak odluke 18. Pp F-215/2020


Addiko bank d.d. Zagreb i odgovorna osoba Jasna Širola proglašeni su krivima za počinjenje prekršaja iz članka 138. stavka 1. točke 43. i stavka 2. Zakona o zaštiti potrošača te su im izrečene novčane kazne u iznosu od 50.000,00 kuna za kreditnu instituciju i 7.500,00 kuna za odgovornu osobu u kreditnoj instituciji.

Odluka je postala pravomoćna dana 6. prosinca 2019.

Sažetak odluke, Posl. br. 17. PpF-2513/19