Odluke o povredi propisa

Objavljeno: 31.10.2016. Ažurirano: 21.12.2020.
Hrvatska narodna banka u ovoj rubrici objavljuje bitne informacije o odlukama kojima su nadležna tijela u prekršajnom postupku počinitelje proglasila krivima ili im izrekla novčane kazne kao i o odlukama kojima je Hrvatska narodna banka u upravnom postupku počiniteljima povrede izrekla upravne sankcije.

Takva se objava temelji na propisima kojima je određena dužnost odnosno ovlast Hrvatske narode banke da informacije o tim odlukama objavi na svojoj službenoj internetskoj stranici.

U tim su objavama navedeni osnovni podaci o sadržaju odluke (koji uključuju naziv nadležnog tijela koje donosi odluku, poslovni broj predmeta, datum donošenja odluke i bitni sadržaj izreke o krivnji, kazni ili upravnoj sankciji) te, u pravilu, osnovni podaci o pravnim i fizičkim osobama u odnosu na koje je, kao počinitelje prekršaja ili povrede, pojedina odluka donesena.

Međutim, iznimno, Hrvatska narodna banka izostavit će podatke o počiniteljima iz pojedine objave ako je ostvaren koji od razloga koji je primjenjivim propisom određen kao razlog za objavu na anonimizirani način, kao što su, primjerice, to što bi objava mogla ugroziti stabilnost financijskog tržišta ili istragu koja je u tijeku ili ako bi objava mogla uzrokovati nerazmjernu štetu počinitelju.


Addiko Bank d.d. i odgovorna osoba Jasna Širola proglašeni su krivima za počinjenje prekršaja iz članka 179. stavka 2. točke 93. i stavka 3. točke 1. Zakona o platom prometu (NN 66/18) te su im izrečene novčane kazne u iznosu od 30.000,00 kuna za kreditnu instituciju i 8.000,00 kuna za odgovornu osobu u kreditnoj instituciji.

Odluka je postala pravomoćna dana 25. travnja 2019.

Sažetak odluke, KLASA: 440-08/19-04/20  URBROJ: 513-08-01/103-19-4


Addiko banka d.d. i odgovorne osobe iz uprave Banke proglašeni su krivima za prekršaje iz članka 360. stavku 1. točke 53. i stavka 2. istoga članka Zakona o kreditnim institucijama ("Narodne novine", broj 159/13, 19/15 i 102/15) te je Addiko banci d.d. izrečena jedinstvena novčana kazna u iznosu od 140.000,00 kuna, Mariu Žižeku jedinstvena novčana kazna u iznosu od 18.500,00 kuna, Jasni Široli novčana kazna u iznosu od 6.500,00 kuna, a Dubravku-Anti Mlikotiću te Ivanu Žižeku novčana kazna u iznosu od 5.000,00 kuna.

Sažetak odluke, Poslovni broj: 65.Pp F-970/2019


OTP banka d.d. i odgovorna osoba Balazs Pal Bekeffy proglašeni su krivima za počinjenje prekršaja iz članka 145. stavka 1. točke 81. i točke 131. i stavka 3. Zakona o platom prometu te je kreditnoj instituciji izrečena ukupna novčana kazna u iznosu od 45.000,00 kuna, a odgovornoj osobi u kreditnoj instituciji ukupna novčana kazna u iznosu od 11.000,00 kuna.

Odluka je postala pravomoćna dana 30. svibnja 2019.

Sažetak odluke: KLASA. 440-08/19-04/28; URBROJ: 503-08-01/103-19-4


Zagrebačka d.d. proglašena je krivom za počinjenje prekršaja iz članka 145. stavka 1. točke 32. Zakona o platom prometu ("narodne novine" br. 133/09 i 136/12) te joj je izrečena novčana kazna u iznosu od 25.000,00 kuna.

Odluka je postala pravomoćna dana 26. ožujka 2019.


Primorska banka d.d. Rijeka, u likvidaciji, i odgovorne osobe Aleksandra Arbanas i Anto Pekić, proglašeni su krivima za počinjenje prekršaja iz članka 360. stavka 1. točke 17. i stavka 2. Zakona o kreditnim institucijama ("Narodne novine", br. 159/2013., 19/2015. i 102/2015.) te su im izrečene novčane kazne u iznosu od: 20.000,00 kuna za Primorsku banku d.d. Rijeka, u likvidaciji, 5.000,00 kuna za Aleksandru Arbanas i 3.000,00 kuna za Antu Pekića.

Odluka je postala pravomoćna dana 14. veljače 2019.

Sažetak odluke, Posl.br. 78. PpF-8/2019


ADDIKO BANK d.d. i odgovorna osoba Jasna Širola proglašeni su krivima za počinjenje prekršaja iz članka 145. stavka 1. točke 32. te stavka 3. Zakona o platnom prometu te su im izrečene novčane kazne u iznosu od 25.000,00 kuna za kreditnu instituciju i u iznosu od 7.500,00 kuna za odgovornu osobu u kreditnoj instituciji.

Odluka je postala pravomoćna dana 20. prosinca 2018.

Sažetak odluke, KLASA: 440-08/18-04/0096/02 URBROJ: 513-08-01-04-18-4


Kreditna institucija i odgovorna osoba iz uprave kreditne institucije proglašeni su krivima za počinjenje prekršaja iz čl. 26.a st. 1. al. 14. i st. 2. Zakona o potrošačkom kreditiranju, te su im izrečene novčane kazne u ukupnom iznosu od 80.000,00 kuna za kreditnu instituciju i 10.000,00 kuna za odgovornu osobu u kreditnoj instituciji.

Odluka je postala pravomoćna 21. ožujka 2018.

Sažetak odluke


Kreditna institucija proglašena je krivom za počinjenje prekršaja iz članka 150. stavka 1. točke 37. Zakona o sprječavanju pranja novca i financiranja terorizma te joj je izrečena novčana kazna u iznosu od 25.000,00 kuna.

Odluka je postala pravomoćna 4. rujna 2018.

Sažetak odluke


Kreditna institucija i odgovorna osoba kreditne institucije proglašeni su krivima za počinjenje prekršaja iz članka 145. stavak 1. točka 27. i stavak 3. Zakona o platnom prometu te su im izrečene novčane kazne u iznosu od 15.000,00 kn za kreditnu instituciju i 2.500,00 kn za odgovornu osobu u kreditnoj instituciji.

Odluka je postala pravomoćna 20. lipnja 2018.

Sažetak odluke


I-okrivljena kreditna institucija i odgovorne osobe kreditne institucije proglašeni su krivima za počinjenje prekršaja iz članka 360. stavka 1. točke 53. te stavka 3. i 4. Zakona o kreditnim institucijama, pri čemu je kreditna institucija oslobođena kazne, II-okr. izrečena je kazna u iznosu od 2.000,00 kuna, a III-okr. novčana kazna u iznosu od 6.000,00 kuna.

Odluka je postala pravomoćna dana 10. svibnja 2018.

Sažetak odluke