Odluke prekršajnih tijela

Objavljeno: 31.10.2016. Ažurirano: 18.10.2017.
Hrvatska narodna banka u svrhu informiranja javnosti objavljuje odluke o izrečenim pravomoćnim kaznama prekršajnih sudova i drugih tijela nadležnih za vođenje prekršajnih postupaka, a koje su donesene u postupcima u kojima je Hrvatska narodna banka ovlašteni tužitelj.

Ovakvom objavom informacija osigurano je i omogućeno ostvarivanje prava na pristup informacijama svim fizičkim i pravnim osobama, svakodobno i pod jednakim uvjetima.

Hrvatska narodna banka objavljuje informacije iz uvoda i izreke pravomoćnih odluka iz kojih su izostavljeni podaci koji čine bankovnu tajnu i osobni podaci zaštićeni prema propisima o zaštiti osobnih podataka, te su pritom poštivana načela anonimizacije iz Upute o načinu anonimizacije sudskih odluka i Pravila o anonimizaciji sudskih odluka Vrhovnog suda Republike Hrvatske, kao i mišljenje Agencije za zaštitu osobnih podataka o objavljivanju sudskih presuda na internet stranicama.

Podaci o kreditnim institucijama i odgovornim osobama kreditnih institucija anonimiziraju se isključivo u slučaju ispunjenja uvjeta propisanih člankom 215. stavkom 7. Zakona o kreditnim institucijama (NN, br. 159/2013., 19/2015. i 102/2015.), i to: 

  1. ako je kazna izrečena odgovornim osobama kreditne institucije, a Hrvatska narodna banka prethodno je procijenila da objava osobnog podataka nije razmjerna;
  2. ako bi objavljivanje ugrozilo stabilnost financijskog tržišta ili su u tijeku istražne radnje u kaznenom postupku ili
  3. ako bi objavljivanje za uključene kreditne institucije ili fizičke osobe prouzročilo nerazmjernu štetu koju je moguće utvrditi.

Zagrebačka d.d. proglašena je krivom za počinjenje prekršaja iz članka 145. stavka 1. točke 32. Zakona o platom prometu ("narodne novine" br. 133/09 i 136/12) te joj je izrečena novčana kazna u iznosu od 25.000,00 kuna.

Odluka je postala pravomoćna dana 26. ožujka 2019.


OTP banka d.d. i odgovorna osoba Balazs Pal Bekeffy proglašeni su krivima za počinjenje prekršaja iz članka 145. stavka 1. točke 32. te stavka 3. Zakona o platnom prometu te su im izrečene novčane kazne u iznosu od 20.000,00 kuna za kreditnu instituciju i u iznosu od 3.000,00 kuna za odgovornu osobu u kreditnoj instituciji.

Odluka je postala pravomoćna dana 11. ožujka 2019.


Primorska banka d.d. Rijeka, u likvidaciji, i odgovorne osobe Aleksandra Arbanas i Anto Pekić, proglašeni su krivima za počinjenje prekršaja iz članka 360. stavka 1. točke 17. i stavka 2. Zakona o kreditnim institucijama ("Narodne novine", br. 159/2013., 19/2015. i 102/2015.) te su im izrečene novčane kazne u iznosu od: 20.000,00 kuna za Primorsku banku d.d. Rijeka, u likvidaciji, 5.000,00 kuna za Aleksandru Arbanas i 3.000,00 kuna za Antu Pekića.

Odluka je postala pravomoćna dana 14. veljače 2019.

Sažetak odluke, Posl.br. 78. PpF-8/2019


ADDIKO BANK d.d. i odgovorna osoba Jasna Širola proglašeni su krivima za počinjenje prekršaja iz članka 145. stavka 1. točke 32. te stavka 3. Zakona o platnom prometu te su im izrečene novčane kazne u iznosu od 25.000,00 kuna za kreditnu instituciju i u iznosu od 7.500,00 kuna za odgovornu osobu u kreditnoj instituciji.

Odluka je postala pravomoćna dana 20. prosinca 2018.

Sažetak odluke, KLASA: 440-08/18-04/0096/02 URBROJ: 513-08-01-04-18-4


Sberbank d.d. Zagreb i odgovorna osoba Andrea Kovacs-Wöhry proglašeni su krivima za počinjenje prekršaja iz čl. 26.a st. 1. al. 14. i st. 2. Zakona o potrošačkom kreditiranju, te su im izrečene novčane kazne u ukupnom iznosu od 80.000,00 kuna za kreditnu instituciju i 10.000,00 kuna za odgovornu osobu u kreditnoj instituciji.

Sažetak odluke, Poslovni broj: Pp G-1871/16


Hrvatska poštanska banka d.d., Zagreb proglašena je krivom za počinjenje prekršaja iz članka 150. stavka 1. točke 37. Zakona o sprječavanju pranja novca i financiranja terorizma te joj je izrečena novčana kazna u iznosu od 25.000,00 kuna.

Odluka je postala pravomoćna 4. rujna 2018.

Sažetak odluke, KLASA: 440-08/17-04/0043/02; URBROJ: 513-08-01-04-18-19


Zagrebačka banka d.d., Zagreb i odgovorna osoba Stefano Gison proglašeni su krivima za počinjenje prekršaja iz članka 145. stavak 1. točka 27. i stavak 3. Zakona o platnom prometu te su im izrečene novčane kazne u iznosu od 15.000,00 kn za kreditnu instituciju i 2.500,00 kn za odgovornu osobu u kreditnoj instituciji.

Odluka je postala pravomoćna 20. lipnja 2018.

Sažetak odluke, KLASA: 440-08/18-04/0052/03; URBROJ: 513-08-01-04-18-4


Banka i odgovorna osoba proglašeni su krivima zbog počinjenja prekršaja iz članka 138. stavak 1. točka 11. i stavak 2. Zakona o zaštiti potrošača te su im izrečene novčane kazne u iznosu od 10.000,00 kuna za kreditnu instituciju i 5.000,00 kuna za odgovornu osobu u kreditnoj instituciji.

Odluka je postala pravomoćna dana 28. 01. 2016.

Sažetak odluke br. 50.PpG-7633/15


Banka i i odgovorna osoba proglašeni su krivima za počinjenje prekršaja iz članka 360. stavka 1. točke 66. i stavka 2. Zakona o kreditnim institucijama te su im izrečene novčane kazne u iznosu od 187.500,00 kuna za kreditnu instituciju i 9.000,00 kuna za odgovornu osobu u kreditnoj instituciji.

Odluka je postala pravomoćna dana 26. 01. 2016.

Sažetak odluke br. 5 Pp G-7938/15


Jadranska banka d.d. i odgovorne osobe Ivica Džapo i Marija Trlaja proglašeni su krivima za počinjenje prekršaja iz članka 360. stavka 1. točke 53. te stavka 3. i 4.  Zakona o kreditnim institucijama, pri čemu je kreditna institucija oslobođena kazne, okr. Ivici Džapo izrečena je kazna u iznosu od 2.000,00 kuna, a okr. Mariji Trlaja novčana kazna u iznosu od 6.000,00 kuna.

Odluka je postala pravomoćna dana 10. svibnja 2018. na temelju presude Visokog prekršajnog suda Republike Hrvatske FPž-119/2018.

Sažetak odluke, Poslovni broj Pp G-437/16