Odluke prekršajnih tijela

Objavljeno: 31.10.2016. Ažurirano: 18.10.2017.
Hrvatska narodna banka u svrhu informiranja javnosti objavljuje odluke o izrečenim pravomoćnim kaznama prekršajnih sudova i drugih tijela nadležnih za vođenje prekršajnih postupaka, a koje su donesene u postupcima u kojima je Hrvatska narodna banka ovlašteni tužitelj.

Ovakvom objavom informacija osigurano je i omogućeno ostvarivanje prava na pristup informacijama svim fizičkim i pravnim osobama, svakodobno i pod jednakim uvjetima.

Hrvatska narodna banka objavljuje informacije iz uvoda i izreke pravomoćnih odluka iz kojih su izostavljeni podaci koji čine bankovnu tajnu i osobni podaci zaštićeni prema propisima o zaštiti osobnih podataka, te su pritom poštivana načela anonimizacije iz Upute o načinu anonimizacije sudskih odluka i Pravila o anonimizaciji sudskih odluka Vrhovnog suda Republike Hrvatske, kao i mišljenje Agencije za zaštitu osobnih podataka o objavljivanju sudskih presuda na internet stranicama.

Podaci o kreditnim institucijama i odgovornim osobama kreditnih institucija anonimiziraju se isključivo u slučaju ispunjenja uvjeta propisanih člankom 215. stavkom 7. Zakona o kreditnim institucijama (NN, br. 159/2013., 19/2015. i 102/2015.), i to: 

  1. ako je kazna izrečena odgovornim osobama kreditne institucije, a Hrvatska narodna banka prethodno je procijenila da objava osobnog podataka nije razmjerna;
  2. ako bi objavljivanje ugrozilo stabilnost financijskog tržišta ili su u tijeku istražne radnje u kaznenom postupku ili
  3. ako bi objavljivanje za uključene kreditne institucije ili fizičke osobe prouzročilo nerazmjernu štetu koju je moguće utvrditi.

OTP banka Hrvatska d.d. i odgovorna osoba Ante Burilović proglašeni su krivima za prekršaj iz članka 138. stavka 1. točke 13. i stavka 2. istoga članka Zakona o zaštiti potrošača ("Narodne novine", broj 41/14 i 110/15) te je OTP banci Hrvatska d.d. izrečena novčana kazna u iznosu od 10.000,00 kuna a Anti Buriloviću novčana kazna u iznosu od 1.500,00 kuna.

Sažetak odluke, Poslovni broj 54. Pp G-5306/2019


OTP banka Hrvatska d.d. i odgovorna osoba Edis Sinovčić proglašeni su krivima za počinjenje prekršaja iz članka 138. stavka 1. točke 16. i stavka 2. istog članka Zakona o zaštiti potrošača (41/2014, 110/2015 i 14/2019) te su im izrečene novčane kazne u iznosu od 9.000,00 kuna za kreditnu instituciju i 3.500,00 kuna za odgovornu osobu.

Odluka je postala pravomoćna 6. rujna 2019.

Sažetak odluke 5. Pg G-4793/2019


Tea Martinčić, odgovorna osoba u Addiko bank d.d. Zagreb, proglašena je krivom za počinjenje prekršaja iz članka 367. stavka 1. i 2. Zakona o kreditnim institucijama te joj je izrečena novčana kazna u iznosu od 18.000,00 kuna.

Odluka je postala pravomoćna dana 6. ožujka 2019.

Sažetak odluke, Posl. br. 77. PpF-107/19.


Addiko bank d.d. Zagreb i odgovorna osoba Jasna Širola proglašeni su krivima za počinjenje prekršaja iz članka 367. stavka 1. i 2. Zakona o kreditnim institucijama te su im izrečene novčane kazne u iznosu od 190.000,00 kuna za kreditnu instituciju i 9.000,00 kuna za odgovornu osobu u kreditnoj instituciji.

Odluka je postala pravomoćna dana 20. studenoga 2018.

Sažetak odluke, Posl. br. 7. PpG-3586/18.


OTP banka Hrvatska d.d. i odgovorna osoba Edis Sinovčić proglašeni su krivima za počinjenje tri prekršaja iz članka 138. stavka 1. točke 13. i stavka 2. istog članka Zakona o zaštiti potrošača ("Narodne novine" broj 41/14 i 110/15) te su im izrečene novčane kazne u ukupnom iznosu od 31.000,00 kuna za kreditnu instituciju i 8.500,00 kuna za odgovornu osobu u kreditnoj instituciji.

Odluka je postala pravomoćna dana 15. srpnja 2019.

Sažetak odluke, Poslovni broj: 50. Pp G-1890/2019.


OTP banka Hrvatska d.d. i odgovorna osoba Edis Sinovčić proglašeni su krivima za počinjenje prekršaja iz članka 138. stavka 1. točke 13. i stavka 2. istog članka Zakona o zaštiti potrošača ("Narodne novine" broj 41/14 i 110/15) te su im izrečene novčane kazne u iznosu od 10.000,00 kuna za kreditnu instituciju i 3.000,00 kuna za odgovornu osobu u kreditnoj instituciji.

Odluka je postala pravomoćna dana 3. lipnja 2019.

Sažetak odluke, 65. Pp G-2725/2019.


Slatinska banka d.d. i odgovorna osoba Elvis Mališ proglašeni su krivima za počinjenje prekršaja iz članka 138. stavka 1. točke 13. i stavka 2. istog članka Zakona o zaštiti potrošača ("Narodne novine" broj 41/14 i 110/15) te su im izrečene novčane kazne u iznosu od 5.000,00 kuna za kreditnu instituciju i 1.000,00 kuna za odgovornu osobu u kreditnoj instituciji.

Odluka je postala pravomoćna dana 12. travnja 2019.

Sažetak odluke, Poslovni broj: 5. Pp G-1863/2019


Addiko Bank d.d. i odgovorna osoba Jasna Širola proglašeni su krivima za počinjenje prekršaja iz članka 179. stavka 2. točke 93. i stavka 3. točke 1. Zakona o platom prometu (NN 66/18) te su im izrečene novčane kazne u iznosu od 30.000,00 kuna za kreditnu instituciju i 8.000,00 kuna za odgovornu osobu u kreditnoj instituciji.

Odluka je postala pravomoćna dana 25. travnja 2019.

Sažetak odluke, KLASA: 440-08/19-04/20  URBROJ: 513-08-01/103-19-4


Addiko banka d.d. i odgovorne osobe iz uprave Banke proglašeni su krivima za prekršaje iz članka 360. stavku 1. točke 53. i stavka 2. istoga članka Zakona o kreditnim institucijama ("Narodne novine", broj 159/13, 19/15 i 102/15) te je Addiko banci d.d. izrečena jedinstvena novčana kazna u iznosu od 140.000,00 kuna, Mariu Žižeku jedinstvena novčana kazna u iznosu od 18.500,00 kuna, Jasni Široli novčana kazna u iznosu od 6.500,00 kuna, a Dubravku-Anti Mlikotiću te Ivanu Žižeku novčana kazna u iznosu od 5.000,00 kuna.

Sažetak odluke, Poslovni broj: 65.Pp F-970/2019


OTP banka d.d. i odgovorna osoba Balazs Pal Bekeffy proglašeni su krivima za počinjenje prekršaja iz članka 145. stavka 1. točke 81. i točke 131. i stavka 3. Zakona o platom prometu te je kreditnoj instituciji izrečena ukupna novčana kazna u iznosu od 45.000,00 kuna, a odgovornoj osobi u kreditnoj instituciji ukupna novčana kazna u iznosu od 11.000,00 kuna.

Odluka je postala pravomoćna dana 30. svibnja 2019.

Sažetak odluke: KLASA. 440-08/19-04/28; URBROJ: 503-08-01/103-19-4