Odluke prekršajnih tijela

Objavljeno: 31.10.2016. Ažurirano: 18.10.2017.
Hrvatska narodna banka u svrhu informiranja javnosti objavljuje odluke o izrečenim pravomoćnim kaznama prekršajnih sudova i drugih tijela nadležnih za vođenje prekršajnih postupaka, a koje su donesene u postupcima u kojima je Hrvatska narodna banka ovlašteni tužitelj.

Ovakvom objavom informacija osigurano je i omogućeno ostvarivanje prava na pristup informacijama svim fizičkim i pravnim osobama, svakodobno i pod jednakim uvjetima.

Hrvatska narodna banka objavljuje informacije iz uvoda i izreke pravomoćnih odluka iz kojih su izostavljeni podaci koji čine bankovnu tajnu i osobni podaci zaštićeni prema propisima o zaštiti osobnih podataka, te su pritom poštivana načela anonimizacije iz Upute o načinu anonimizacije sudskih odluka i Pravila o anonimizaciji sudskih odluka Vrhovnog suda Republike Hrvatske, kao i mišljenje Agencije za zaštitu osobnih podataka o objavljivanju sudskih presuda na internet stranicama.

Podaci o kreditnim institucijama i odgovornim osobama kreditnih institucija anonimiziraju se isključivo u slučaju ispunjenja uvjeta propisanih člankom 215. stavkom 7. Zakona o kreditnim institucijama (NN br. 159/13., 19/15. i 102/15.), i to: 

 1. ako je kazna izrečena odgovornim osobama kreditne institucije, a Hrvatska narodna banka prethodno je procijenila da objava osobnog podataka nije razmjerna;
 2. ako bi objavljivanje ugrozilo stabilnost financijskog tržišta ili su u tijeku istražne radnje u kaznenom postupku ili
 3. ako bi objavljivanje za uključene kreditne institucije ili fizičke osobe prouzročilo nerazmjernu štetu koju je moguće utvrditi.

Raiffeisenbank_Klasa_440-08/17-04/0048/07


Raiffeisenbank Austria d.d. Zagreb i odgovorne osobe Zdenko Adrović, Michael Mueller, Jasna Širola, Liana Keserić, proglašeni su krivima za počinjenje prekršaja:

 1. iz članka 145. stavak 1. točka 20. i stavak 3. Zakona o platnom prometu,
 2. iz članka 145. stavak 1. točka 25. i stavak 3. Zakona o platnom prometu,
 3. iz članka 145. stavak 1. točka 22. i stavak 3. Zakona o platnom prometu,
 4. iz članka 145. stavak 1. točka 14. i stavak 3. Zakona o platnom prometu,
 5. iz članka 90. stavak 1. točka 8. i stavak 2. Zakona o sprječavanju pranja novca i financiranja terorizma,
 6. iz članka 91. stavak 1. točka 17. i stavak 2. Zakona o sprječavanju pranja novca i financiranja terorizma,
 7. iz članka 91. stavak 1. točka 15. i stavak 2. Zakona o sprječavanju pranja novca i financiranja terorizma,
 8. iz članka 90. stavak 1. točka 2. i stavak 2. Zakona o sprječavanju pranja novca i financiranja terorizma

te je izrečena novčana kazna (za prekršaje pod 1-8) u ukupnom iznosu od 305.000,00  kuna za kreditnu instituciju te novčana kazna (za prekršaje pod 5-6) u ukupnom iznosu od 4.500,00  kuna za Zdenka Adrovića, novčana kazna (za prekršaje pod 5-8) u ukupnom iznosu od 9.000,00 kuna za Michaela Muellera, novčana kazna (za prekršaj pod 2) u iznosu od 2.500,00  kuna za Jasnu Širolu i novčana kazna (za prekršaje pod 1-4) u ukupnom iznosu od 12.500,00 kuna za Lianu Keserić.

Odluka je postala pravomoćna dana 20. studenoga 2017.

Sažetak odluke, KLASA: 440-08/17-04/0048/07, URBROJ: 513-08-01-04-17-4

Kentbank_81.PpG-5733/17


Kentbank d.d. i odgovorna soba Emir Deldag proglašeni su krivima za počinjenje prekršaja iz članka 361. stavka 1. točke 13. i 32. i stavka 2. Zakona o kreditnim institucijama te su im izrečene novčane kazne u ukupnom iznosu od 24.000,00 kuna za kreditnu instituciju i 2.000,00 kuna za odgovornu osobu u kreditnoj instituciji.                                 

Odluka je postala pravomoćna dana 15. studenog 2017.

Sažetak odluke br. 81. PpG-5733/17

Raiffeisenbank_69.PpG-4724/17


Raiffeisenbank Austria d.d. i odgovorne sobe Vesna Ciganek-Vuković i Marko Jurjević proglašeni su krivima za počinjenje prekršaja iz članka 360. stavka 1. točke 65. i 66. i stavka 2. Zakona o kreditnim institucijama te su im izrečene novčane kazne u ukupnom iznosu od 506.250,00 kuna za kreditnu instituciju, 44.000,00 kuna za  Vesnu Ciganek-Vuković i 9.000,00 kuna za Marka Jurjevića.        

Odluka je postala pravomoćna dana 6. studenog 2017.

Sažetak odluke br. 69. PpG-4724/17

Addiko-bank_5.PpG-5732/17


Addiko Bank d.d. i odgovorna soba Jasna Širola proglašeni su krivima za počinjenje prekršaja iz članka 361. stavka 1. točke 23. i stavka 2. Zakona o kreditnim institucijama te su im izrečene novčane kazne u ukupnom iznosu od 22.500,00 kuna za kreditnu instituciju i 1.575,00 kuna za odgovornu osobu u kreditnoj instituciji.                                 

Odluka je postala pravomoćna dana 3. studenog 2017.

Sažetak odluke br. 5. PpG-5732/17

Štedbanka Posl.br. 77. PpG-5404/17


Štedbanka d.d. Zagreb i odgovorna osoba Anto Babić, proglašeni su krivima za počinjenje prekršaja iz članka 361. stavku 1. točki 13. i stavku 2. Zakona o kreditnim institucijama te su im izrečene novčane kazne u iznosu od 10.000,00 kuna za kreditnu instituciju i 1.000,00 kuna za odgovornu osobu u kreditnoj instituciji.

Odluka je postala pravomoćna dana 9. studenoga 2017.

Sažetak odluke, Posl.br. 77. PpG-5404/17

Samoborska banka Posl.br. 65. PpG-4563/17


Samoborska banka d.d. Samobor i odgovorna osoba Verica Ljubičić, proglašeni su krivima za počinjenje prekršaja iz članka 360. stavku 1. točki 72. i stavku 2. Zakona o kreditnim institucijama te su im izrečene novčane kazne u iznosu od 50.000,00 kuna za kreditnu instituciju i 3.000,00 kuna za odgovornu osobu u kreditnoj instituciji.

Odluka je postala pravomoćna dana 14. studenoga 2017.

Sažetak odluke, Posl.br. 65. PpG-4563/17

Primorska-37-PpG-4549-17


Primorska banka d.d. Rijeka i odgovorne osobe Aleksandra Arbanas, Anto Pekić, Goran Brajdić, proglašeni su krivima za počinjenje prekršaja iz članka 360. stavku 1. točki 64. i stavku 2. Zakona o kreditnim institucijama te su im izrečene novčane kazne u ukupnom iznosu od 187.500,00 kuna za kreditnu instituciju i po 9.000,00 kuna za svaku odgovornu osobu u kreditnoj instituciji.

Odluka je postala pravomoćna dana 25. rujna 2017.

Sažetak odluke, Posl.br. 37. PpG-4549/2017

Jadranska-banka_17-PpG-4723/17


Jadranska banka d.d. Šibenik i odgovorna osoba Nensi Marin proglašeni su krivima za počinjenje prekršaja iz članka 361. stavka 1. točke 13. i stavka 2. Zakona o kreditnim institucijama te su im izrečene novčane kazne u ukupnom iznosu od 9.000,00 kuna za kreditnu instituciju i 1.000,00 kuna za odgovornu osobu u kreditnoj instituciji.

Odluka je postala pravomoćna dana 12. rujna 2017.

Sažetak odluke, Posl.br. 17.PpG-4723/2017

Karlovacka banka_2_440-08-16-04-0033-01


Odgovorna osoba Karlovačke banke d.d., AA, proglašena je krivom za počinjenje prekršaja iz članka 91. stavka 1. točke 12. i stavka 2. Zakona o sprječavanju pranja novca i financiranja terorizma te joj je izrečena novčana kazna u iznosu od 1.000,00 kuna.

Odluka je postala pravomoćna 25. kolovoza 2017.

Sažetak odluke

Karlovacka banka_440-08-16-04-0033-01


Karlovačka banka d.d., Karlovac proglašena je krivom za počinjenje prekršaja iz članka 91. stavka 1. točke 12. Zakona o sprječavanju pranja novca i financiranja terorizma te joj je izrečena novčana kazna u iznosu od 20.000,00 kuna.

Odluka je postala pravomoćna 30. rujna 2016.

Sažetak odluke