Odluke prekršajnih tijela

Objavljeno: 31.10.2016. Ažurirano: 18.10.2017.
Hrvatska narodna banka u svrhu informiranja javnosti objavljuje odluke o izrečenim pravomoćnim kaznama prekršajnih sudova i drugih tijela nadležnih za vođenje prekršajnih postupaka, a koje su donesene u postupcima u kojima je Hrvatska narodna banka ovlašteni tužitelj.

Ovakvom objavom informacija osigurano je i omogućeno ostvarivanje prava na pristup informacijama svim fizičkim i pravnim osobama, svakodobno i pod jednakim uvjetima.

Hrvatska narodna banka objavljuje informacije iz uvoda i izreke pravomoćnih odluka iz kojih su izostavljeni podaci koji čine bankovnu tajnu i osobni podaci zaštićeni prema propisima o zaštiti osobnih podataka, te su pritom poštivana načela anonimizacije iz Upute o načinu anonimizacije sudskih odluka i Pravila o anonimizaciji sudskih odluka Vrhovnog suda Republike Hrvatske, kao i mišljenje Agencije za zaštitu osobnih podataka o objavljivanju sudskih presuda na internet stranicama.

Podaci o kreditnim institucijama i odgovornim osobama kreditnih institucija anonimiziraju se isključivo u slučaju ispunjenja uvjeta propisanih člankom 215. stavkom 7. Zakona o kreditnim institucijama (NN, br. 159/2013., 19/2015. i 102/2015.), i to: 

  1. ako je kazna izrečena odgovornim osobama kreditne institucije, a Hrvatska narodna banka prethodno je procijenila da objava osobnog podataka nije razmjerna;
  2. ako bi objavljivanje ugrozilo stabilnost financijskog tržišta ili su u tijeku istražne radnje u kaznenom postupku ili
  3. ako bi objavljivanje za uključene kreditne institucije ili fizičke osobe prouzročilo nerazmjernu štetu koju je moguće utvrditi.

Addiko Bank d.d. i odgovorna osoba Jasna Širola proglašeni su krivima za počinjenje prekršaja iz članka 179. stavka 2. točke 93. i stavka 3. točke 1. Zakona o platom prometu (NN 66/18) te su im izrečene novčane kazne u iznosu od 30.000,00 kuna za kreditnu instituciju i 8.000,00 kuna za odgovornu osobu u kreditnoj instituciji.

Odluka je postala pravomoćna dana 25. travnja 2019.

Sažetak odluke, KLASA: 440-08/19-04/20  URBROJ: 513-08-01/103-19-4


Addiko banka d.d. i odgovorne osobe iz uprave Banke proglašeni su krivima za prekršaje iz članka 360. stavku 1. točke 53. i stavka 2. istoga članka Zakona o kreditnim institucijama ("Narodne novine", broj 159/13, 19/15 i 102/15) te je Addiko banci d.d. izrečena jedinstvena novčana kazna u iznosu od 140.000,00 kuna, Mariu Žižeku jedinstvena novčana kazna u iznosu od 18.500,00 kuna, Jasni Široli novčana kazna u iznosu od 6.500,00 kuna, a Dubravku-Anti Mlikotiću te Ivanu Žižeku novčana kazna u iznosu od 5.000,00 kuna.

Sažetak odluke, Poslovni broj: 65.Pp F-970/2019


OTP banka d.d. i odgovorna osoba Balazs Pal Bekeffy proglašeni su krivima za počinjenje prekršaja iz članka 145. stavka 1. točke 81. i točke 131. i stavka 3. Zakona o platom prometu te je kreditnoj instituciji izrečena ukupna novčana kazna u iznosu od 45.000,00 kuna, a odgovornoj osobi u kreditnoj instituciji ukupna novčana kazna u iznosu od 11.000,00 kuna.

Odluka je postala pravomoćna dana 30. svibnja 2019.

Sažetak odluke: KLASA. 440-08/19-04/28; URBROJ: 503-08-01/103-19-4


Zagrebačka d.d. proglašena je krivom za počinjenje prekršaja iz članka 145. stavka 1. točke 32. Zakona o platom prometu ("narodne novine" br. 133/09 i 136/12) te joj je izrečena novčana kazna u iznosu od 25.000,00 kuna.

Odluka je postala pravomoćna dana 26. ožujka 2019.


OTP banka d.d. i odgovorna osoba Balazs Pal Bekeffy proglašeni su krivima za počinjenje prekršaja iz članka 145. stavka 1. točke 32. te stavka 3. Zakona o platnom prometu te su im izrečene novčane kazne u iznosu od 20.000,00 kuna za kreditnu instituciju i u iznosu od 3.000,00 kuna za odgovornu osobu u kreditnoj instituciji.

Odluka je postala pravomoćna dana 11. ožujka 2019.


Primorska banka d.d. Rijeka, u likvidaciji, i odgovorne osobe Aleksandra Arbanas i Anto Pekić, proglašeni su krivima za počinjenje prekršaja iz članka 360. stavka 1. točke 17. i stavka 2. Zakona o kreditnim institucijama ("Narodne novine", br. 159/2013., 19/2015. i 102/2015.) te su im izrečene novčane kazne u iznosu od: 20.000,00 kuna za Primorsku banku d.d. Rijeka, u likvidaciji, 5.000,00 kuna za Aleksandru Arbanas i 3.000,00 kuna za Antu Pekića.

Odluka je postala pravomoćna dana 14. veljače 2019.

Sažetak odluke, Posl.br. 78. PpF-8/2019


ADDIKO BANK d.d. i odgovorna osoba Jasna Širola proglašeni su krivima za počinjenje prekršaja iz članka 145. stavka 1. točke 32. te stavka 3. Zakona o platnom prometu te su im izrečene novčane kazne u iznosu od 25.000,00 kuna za kreditnu instituciju i u iznosu od 7.500,00 kuna za odgovornu osobu u kreditnoj instituciji.

Odluka je postala pravomoćna dana 20. prosinca 2018.

Sažetak odluke, KLASA: 440-08/18-04/0096/02 URBROJ: 513-08-01-04-18-4


Sberbank d.d. Zagreb i odgovorna osoba Andrea Kovacs-Wöhry proglašeni su krivima za počinjenje prekršaja iz čl. 26.a st. 1. al. 14. i st. 2. Zakona o potrošačkom kreditiranju, te su im izrečene novčane kazne u ukupnom iznosu od 80.000,00 kuna za kreditnu instituciju i 10.000,00 kuna za odgovornu osobu u kreditnoj instituciji.

Sažetak odluke, Poslovni broj: Pp G-1871/16


Hrvatska poštanska banka d.d., Zagreb proglašena je krivom za počinjenje prekršaja iz članka 150. stavka 1. točke 37. Zakona o sprječavanju pranja novca i financiranja terorizma te joj je izrečena novčana kazna u iznosu od 25.000,00 kuna.

Odluka je postala pravomoćna 4. rujna 2018.

Sažetak odluke, KLASA: 440-08/17-04/0043/02; URBROJ: 513-08-01-04-18-19


Zagrebačka banka d.d., Zagreb i odgovorna osoba Stefano Gison proglašeni su krivima za počinjenje prekršaja iz članka 145. stavak 1. točka 27. i stavak 3. Zakona o platnom prometu te su im izrečene novčane kazne u iznosu od 15.000,00 kn za kreditnu instituciju i 2.500,00 kn za odgovornu osobu u kreditnoj instituciji.

Odluka je postala pravomoćna 20. lipnja 2018.

Sažetak odluke, KLASA: 440-08/18-04/0052/03; URBROJ: 513-08-01-04-18-4