Odluke prekršajnih tijela

Objavljeno: 31.10.2016. Ažurirano: 18.10.2017.
Hrvatska narodna banka u svrhu informiranja javnosti objavljuje odluke o izrečenim pravomoćnim kaznama prekršajnih sudova i drugih tijela nadležnih za vođenje prekršajnih postupaka, a koje su donesene u postupcima u kojima je Hrvatska narodna banka ovlašteni tužitelj.

Ovakvom objavom informacija osigurano je i omogućeno ostvarivanje prava na pristup informacijama svim fizičkim i pravnim osobama, svakodobno i pod jednakim uvjetima.

Hrvatska narodna banka objavljuje informacije iz uvoda i izreke pravomoćnih odluka iz kojih su izostavljeni podaci koji čine bankovnu tajnu i osobni podaci zaštićeni prema propisima o zaštiti osobnih podataka, te su pritom poštivana načela anonimizacije iz Upute o načinu anonimizacije sudskih odluka i Pravila o anonimizaciji sudskih odluka Vrhovnog suda Republike Hrvatske, kao i mišljenje Agencije za zaštitu osobnih podataka o objavljivanju sudskih presuda na internet stranicama.

Podaci o kreditnim institucijama i odgovornim osobama kreditnih institucija anonimiziraju se isključivo u slučaju ispunjenja uvjeta propisanih člankom 215. stavkom 7. Zakona o kreditnim institucijama (NN, br. 159/2013., 19/2015. i 102/2015.), i to: 

  1. ako je kazna izrečena odgovornim osobama kreditne institucije, a Hrvatska narodna banka prethodno je procijenila da objava osobnog podataka nije razmjerna;
  2. ako bi objavljivanje ugrozilo stabilnost financijskog tržišta ili su u tijeku istražne radnje u kaznenom postupku ili
  3. ako bi objavljivanje za uključene kreditne institucije ili fizičke osobe prouzročilo nerazmjernu štetu koju je moguće utvrditi.

OTP banka d.d. i Slaven Celić proglašeni su krivima za prekršaj iz članka 361. stavka 1. točke 25. i stavka 2. istog članka Zakona o kreditnim institucijama (NN br. 159/13, 19/15, 102/15, 15/18), OTP banka d.d. i Balazs Pal Bekeffy proglašeni su krivima za prekršaj iz članka 361. stavka 1. točke 26. i stavka 2. istoga članka Zakona o kreditnim institucijama (NN br. 159/13, 19/15, 102/15, 15/18, 70/19), a OTP banka d.d. i Edis Sinovčić proglašeni su krivima za prekršaj iz članka 138. stavka 1. točke 16. i stavka 2. istoga članka Zakona o zaštiti potrošača (NN br. 41/14, 110/15, 14/19) te je OTP banci d.d. izrečena ukupna novčana kazna u iznosu od 213.000,00 kn, Slavenu Celiću pojedinačna novčana kazna u iznosu od 12.000,00 kuna, Balaz Pal Bekeffyju pojedinačna novčana kazna u iznosu od 3.550,00 kn, a Edisu Sinovčiću pojedinačna novčana kazna u iznosu od 10.000,00 kn.

 

Odluka je postala pravomoćna 14. listopada 2020.

 

Sažetak odluke 5 Pp F-1066/2020


Zagrebačka banka d.d. proglašena je krivom za počinjenje prekršaja iz članka 150. stavka 1. točke 5., 8. i 21. i članka 150. stavak 1. točke 26. i stavka 6. i 7. Zakona o sprječavanju pranja novca i financiranja terorizma („Narodne novine“ broj 108/2017), članka 91. stavka 1. točke 2. Zakona o sprječavanju pranja novca i financiranja terorizma („Narodne novine“ broj 87/2008 i 25/2012), članka 150. stavka 1. točke 6. i 51. i članka 150. stavka 1. točke 4., 39., 43. i 45. i stavka 6. i 7. Zakona o sprječavanju pranja novca i financiranja terorizma („Narodne novine“ broj 108/2017 i 39/2019), te joj je izrečena ukupna novčana kazna u iznosu od 33.000.000,00 kn.

Odluka je postala pravomoćna 30. listopada 2020.

Sažetak odluke KLASA: 440-08/20-04/63, URBROJ: 513-08-01/102-20-4


Addiko Bank d.d. i odgovorna osoba Jasna Širola proglašeni su krivima za počinjenje prekršaja iz članka 179. stavka 2. točke 81. i točke 131. i stavka 3. točke 1. Zakona o platom prometu (NN 66/18) te je kreditnoj instituciji izrečena ukupna novčana kazna u iznosu od 70.000,00 kuna, a odgovornoj osobi Jasni Široli ukupna novčana kazna u iznosu od 8.500,00 kuna.

Odluka je postala pravomoćna dana 14. rujna 2020.

Sažetak odluke Klasa: 440-08/20-04/51


OTP banka d.d., odgovorna osoba Nera Šunjić i odgovorna osoba Balazs Pal Bekeffy proglašeni su krivima za počinjenje prekršaja iz članka 179. stavka 2. točke 31. i 33. te stavka 3. istog članka Zakona o platnom prometu ("Narodne novine" broj 66/2018) te su im izrečene novčane kazne u iznosu od 70.000,00 kuna za OTP banku d.d., 10.000,00 kuna za odgovornu osobu Neru Šunjić i 12.000,00 kuna za odgovornu osobu Balazs Pal Bekeffya.

Odluka je postala pravomoćna 21. srpnja 2020.

Sažetak odluke Klasa: 440-08/20-04/43, Urbroj: 513-08-01/103-20-3


OTP banka d.d. te Nera Šunjić i Balazs Pal Bekeffy kao odgovorne osobe iz uprave banke, proglašeni su krivima za prekršaj iz članka 179. stavka 2. točke 31. i 33. i stavka 3. Zakona o platnom prometu („Narodne novine“ br. 66/18) te je OTP banci d.d. izrečena novčana kazna u iznosu od 69.000,00 kuna, Neri Šunjić u iznosu od 9.500,00 kuna, a Balazs Pal Bekeffyju u iznosu od 11.500,00 kuna. Također, OTP banka d.d. i Balazs Pal Bekeffy kao odgovorna osoba iz uprave banke proglašeni su krivima za prekršaj iz članka 179. stavka 2. točke 134. i stavka 3. Zakona o platnom prometu te je OTP banci d.d. izrečena novčana kazna u iznosu od 20.000,00 kuna, a Balazs Pal Bekeffyju u iznosu od 5.000,00 kuna.

Odluka je postala pravomoćna 10. srpnja 2020.

Sažetak odluke Klasa: 440-08/20-04/38, Urbroj: 513-08-01/103-20-9


OTP banka d.d. i odgovorna osoba Slaven Celić proglašeni su krivima za počinjenje prekršaja iz članka 179. stavka 2. točke 134. i stavka 3. istog članka Zakona o platnom prometu ("Narodne novine" broj 66/2018) te su im izrečene novčane kazne u iznosu od 22.000,00 kuna za OTP banku d.d. i 5.000,00 kuna za odgovornu osobu Slavena Celića.

Odluka je postala pravomoćna 21. srpnja 2020.

Sažetak odluke, Klasa: 440-08/20-04/44, Urbroj: 513-08-01/103-20-3


Imex banka d.d. i odgovorna osoba Ružica Šarić proglašeni su krivima za prekršaj iz članka 361. stavka 1. točke 13. Zakona o kreditnim institucijama („Narodne novine“ br. 159/2013., 19/2015., 102/2015. i 15/2018.) u svezi s člankom 361. stavkom 3. i 4. istog zakona, te je Imex banci d.d. izrečena novčana kazna u iznosu od 5.000,00 kuna, a Ružici Šarić novčana kazna u iznosu od 500,00 kuna.

Odluka je postala pravomoćna 24. travnja 2020.

Sažetak odluke, Poslovni broj: 81. Pp F-458/20


OTP banka d.d. i odgovorne osobe Slaven Celić i Zorislav Vidović proglašeni su krivima za počinjenje prekršaja iz članka 26.a stavka 1. podtočke 7. i stavka 2. Zakona o potrošačkom kreditiranju ("Narodne novine" br. 75/09., 112/12., 143/13., 147/13., 9/15., 78/15., 102/15. i 52/16.), a OTP banka d.d. i odgovorna osoba Edis Sinovčić proglašeni su krivima za počinjenje prekršaja iz članka 138. stavka 1. točke 16. i stavka 2. Zakona o zaštiti potrošača ("Narodne novine" br. 41/14., 110/15. i 14/19.) te je kreditnoj instituciji izrečena ukupna novčana kazna u iznosu od 92.500,00 kuna, Slavenu Celiću novčana kazna u iznosu od 5.000,00 kuna, Zorislavu Vidoviću novčana kazna u iznosu od 5.000,00 kuna i Edisu Sinovčiću novčana kazna u iznosu od 3.500,00 kuna.

Odluka je postala pravomoćna dana 7. srpnja 2020.

Sažetak odluke, Poslovni broj: 17. Pp G-1846/2020


OTP banka d.d. Split proglašena je krivom za počinjenje prekršaja iz čl. 26. stavka 1. alineje 2. Zakona o potrošačkom kreditiranju i prekršaja iz članka 361. stavka 1. točke 22. Zakona o kreditnim institucijama, a OTP banka d.d. Split i odgovorna osoba Slaven Celić proglašeni su krivima za počinjenje prekršaja iz članka 41. stavka 1. točke 28. i stavka 2. Zakona o stambenom potrošačkom kreditiranju te je kreditnoj instituciji izrečena ukupna novčana kazna u iznosu od 183.750,00 kuna, a odgovornoj osobi Slavenu Celiću novčana kazna u iznosu od 6.000,00 kuna.

Odluka je postala pravomoćna dana 13. srpnja 2020.

Sažetak odluke, Poslovni broj: 5. Pp F‐877/2020


OTP banka d.d., odgovorna osoba Balazs Pal Bekeffy i odgovorna osoba Slaven Celić proglašeni su krivima za prekršaj iz članka 179. stavka 2. točke 131. i stavka 3. točke 1. Zakona o platnom prometu ("Narodne novine" br. 66/2018) te je OTP banci d.d. izrečena novčana kazna u iznosu od 60.000,00 kuna, Balazs Pal Bekeffyju novčana kazna u iznosu od 9.000,00 kuna, a Slavenu Celiću novčana kazna u iznosu od 6.500,00 kuna.

Odluka je postala pravomoćna 10. srpnja 2020.

Sažetak odluke, Klasa: 440-08/20-04/37; Urbroj: 513-08-01/103-20-3