Odluke prekršajnih tijela

Objavljeno: 31.10.2016. Ažurirano: 18.10.2017.
Hrvatska narodna banka u svrhu informiranja javnosti objavljuje odluke o izrečenim pravomoćnim kaznama prekršajnih sudova i drugih tijela nadležnih za vođenje prekršajnih postupaka, a koje su donesene u postupcima u kojima je Hrvatska narodna banka ovlašteni tužitelj.

Ovakvom objavom informacija osigurano je i omogućeno ostvarivanje prava na pristup informacijama svim fizičkim i pravnim osobama, svakodobno i pod jednakim uvjetima.

Hrvatska narodna banka objavljuje informacije iz uvoda i izreke pravomoćnih odluka iz kojih su izostavljeni podaci koji čine bankovnu tajnu i osobni podaci zaštićeni prema propisima o zaštiti osobnih podataka, te su pritom poštivana načela anonimizacije iz Upute o načinu anonimizacije sudskih odluka i Pravila o anonimizaciji sudskih odluka Vrhovnog suda Republike Hrvatske, kao i mišljenje Agencije za zaštitu osobnih podataka o objavljivanju sudskih presuda na internet stranicama.

Podaci o kreditnim institucijama i odgovornim osobama kreditnih institucija anonimiziraju se isključivo u slučaju ispunjenja uvjeta propisanih člankom 215. stavkom 7. Zakona o kreditnim institucijama (NN, br. 159/2013., 19/2015. i 102/2015.), i to: 

  1. ako je kazna izrečena odgovornim osobama kreditne institucije, a Hrvatska narodna banka prethodno je procijenila da objava osobnog podataka nije razmjerna;
  2. ako bi objavljivanje ugrozilo stabilnost financijskog tržišta ili su u tijeku istražne radnje u kaznenom postupku ili
  3. ako bi objavljivanje za uključene kreditne institucije ili fizičke osobe prouzročilo nerazmjernu štetu koju je moguće utvrditi.

Addiko Bank d.d. i odgovorna osoba iz uprave Banke proglašeni su krivima za prekršaj iz članka 361. stavka 1. točke 21. i stavka 2. istoga članka Zakona o kreditnim institucijama ("Narodne novine" br. 159/13, 19/15, 102/15, 15/18) te je Addiko Bank d.d. izrečena novčana kazna u iznosu od 40.000,00 kuna, a Jasni Široli novčana kazna u iznosu od 4.000,00 kuna.

Odluka je postala pravomoćna 27. siječnja 2020.

Sažetak odluke 18. Pp F-215/2020


Addiko bank d.d. Zagreb i odgovorna osoba Jasna Širola proglašeni su krivima za počinjenje prekršaja iz članka 138. stavka 1. točke 43. i stavka 2. Zakona o zaštiti potrošača te su im izrečene novčane kazne u iznosu od 50.000,00 kuna za kreditnu instituciju i 7.500,00 kuna za odgovornu osobu u kreditnoj instituciji.

Odluka je postala pravomoćna dana 6. prosinca 2019.

Sažetak odluke, Posl. br. 17. PpF-2513/19


Banka i odgovorna osoba u banci proglašeni su krivima za postupanje protivno članku 10. st. 5. Zakona o zaštiti potrošača ("Narodne novine" 41/14) čime su počinili prekršaj kažnjiv po čl. 138. st. 1. t. 11 i st. 2. istog Zakona te su im izrečene novčane kazne u iznosu od 10.000,00 kuna za kreditnu instituciju i 5.000,00 kuna za odgovornu osobu u kreditnoj instituciji.

Odluka je postala pravomoćna dana 26. 1. 2017.

Sažetak odluke br. 46.PpG-7937/15


Banka i odgovorna osoba u banci proglašeni su krivima za počinjenje prekršaja iz članka 360. stavka 1. točke 21. i stavka 2. Zakona o kreditnim institucijama te su im izrečene novčane kazne u iznosu od 187.500,00 kuna za kreditnu instituciju i 9.000,00 kuna za odgovornu osobu u kreditnoj instituciji.

Presuda je postala pravomoćna dana 18. 1. 2017.

Sažetak presude br. 77.PpG-2917/16


OTP banka d.d. i odgovorna osoba iz uprave banke proglašeni su krivima za prekršaje iz članka 179. stavka 2. točke 131. i stavka 3. Zakona o platnom prometu („Narodne novine“ br. 66/18) te za prekršaj iz članka 179. stavka 2. točke 136. i stavka 3. istoga zakona te je OTP banci d.d. izrečena jedinstvena novčana kazna u iznosu od 132.500,00 kuna, a Balazs Pal Bekeffyu jedinstvena novčana kazna u iznosu od 30.500,00 kuna.

Odluka je postala pravomoćna 20. studenoga 2019.

Sažetak odluke Klasa: 440-08/19-04/56; Urbroj: 513-08-01/103-19-3


OTP banka Hrvatska d.d. i odgovorna osoba Ante Burilović proglašeni su krivima za prekršaj iz članka 138. stavka 1. točke 13. i stavka 2. istoga članka Zakona o zaštiti potrošača ("Narodne novine", broj 41/14 i 110/15) te je OTP banci Hrvatska d.d. izrečena novčana kazna u iznosu od 10.000,00 kuna a Anti Buriloviću novčana kazna u iznosu od 1.500,00 kuna.

Sažetak odluke, Poslovni broj 54. Pp G-5306/2019


OTP banka Hrvatska d.d. i odgovorna osoba Edis Sinovčić proglašeni su krivima za počinjenje prekršaja iz članka 138. stavka 1. točke 16. i stavka 2. istog članka Zakona o zaštiti potrošača (41/2014, 110/2015 i 14/2019) te su im izrečene novčane kazne u iznosu od 9.000,00 kuna za kreditnu instituciju i 3.500,00 kuna za odgovornu osobu.

Odluka je postala pravomoćna 6. rujna 2019.

Sažetak odluke 5. Pg G-4793/2019


Tea Martinčić, odgovorna osoba u Addiko bank d.d. Zagreb, proglašena je krivom za počinjenje prekršaja iz članka 367. stavka 1. i 2. Zakona o kreditnim institucijama te joj je izrečena novčana kazna u iznosu od 18.000,00 kuna.

Odluka je postala pravomoćna dana 6. ožujka 2019.

Sažetak odluke, Posl. br. 77. PpF-107/19.


Addiko bank d.d. Zagreb i odgovorna osoba Jasna Širola proglašeni su krivima za počinjenje prekršaja iz članka 367. stavka 1. i 2. Zakona o kreditnim institucijama te su im izrečene novčane kazne u iznosu od 190.000,00 kuna za kreditnu instituciju i 9.000,00 kuna za odgovornu osobu u kreditnoj instituciji.

Odluka je postala pravomoćna dana 20. studenoga 2018.

Sažetak odluke, Posl. br. 7. PpG-3586/18.


OTP banka Hrvatska d.d. i odgovorna osoba Edis Sinovčić proglašeni su krivima za počinjenje tri prekršaja iz članka 138. stavka 1. točke 13. i stavka 2. istog članka Zakona o zaštiti potrošača ("Narodne novine" broj 41/14 i 110/15) te su im izrečene novčane kazne u ukupnom iznosu od 31.000,00 kuna za kreditnu instituciju i 8.500,00 kuna za odgovornu osobu u kreditnoj instituciji.

Odluka je postala pravomoćna dana 15. srpnja 2019.

Sažetak odluke, Poslovni broj: 50. Pp G-1890/2019.