Odluke prekršajnih tijela

Objavljeno: 31.10.2016. Ažurirano: 18.10.2017.
Hrvatska narodna banka u svrhu informiranja javnosti objavljuje odluke o izrečenim pravomoćnim kaznama prekršajnih sudova i drugih tijela nadležnih za vođenje prekršajnih postupaka, a koje su donesene u postupcima u kojima je Hrvatska narodna banka ovlašteni tužitelj.

Ovakvom objavom informacija osigurano je i omogućeno ostvarivanje prava na pristup informacijama svim fizičkim i pravnim osobama, svakodobno i pod jednakim uvjetima.

Hrvatska narodna banka objavljuje informacije iz uvoda i izreke pravomoćnih odluka iz kojih su izostavljeni podaci koji čine bankovnu tajnu i osobni podaci zaštićeni prema propisima o zaštiti osobnih podataka, te su pritom poštivana načela anonimizacije iz Upute o načinu anonimizacije sudskih odluka i Pravila o anonimizaciji sudskih odluka Vrhovnog suda Republike Hrvatske, kao i mišljenje Agencije za zaštitu osobnih podataka o objavljivanju sudskih presuda na internet stranicama.

Podaci o kreditnim institucijama i odgovornim osobama kreditnih institucija anonimiziraju se isključivo u slučaju ispunjenja uvjeta propisanih člankom 215. stavkom 7. Zakona o kreditnim institucijama (NN, br. 159/2013., 19/2015. i 102/2015.), i to: 

  1. ako je kazna izrečena odgovornim osobama kreditne institucije, a Hrvatska narodna banka prethodno je procijenila da objava osobnog podataka nije razmjerna;
  2. ako bi objavljivanje ugrozilo stabilnost financijskog tržišta ili su u tijeku istražne radnje u kaznenom postupku ili
  3. ako bi objavljivanje za uključene kreditne institucije ili fizičke osobe prouzročilo nerazmjernu štetu koju je moguće utvrditi.

Odgovorna osoba u YY, XX proglašen je krivim za počinjenje prekršaja iz članka 145. stavka 1. točke 20. i stavka 3. Zakona o platnom prometu te mu je izrečena novčana kazna u iznosu od 2.500,00 kuna.

Odluka je postala pravomoćna dana 7. ožujka 2017.

Sažetak odluke Klasa: 440-08/17-04/0006/02, Urbroj: 513-08-01-04-17-5


Banka i odgovorna osoba u banci proglašeni su krivima za počinjenje prekršaja iz članka 361. stavak 1. točka 13. i stavak 2. Zakona o kreditnim institucijama te su im izrečene novčane kazne u iznosu od 12.500,00 kuna za kreditnu instituciju i 1.166,00 kuna za odgovornu osobu u kreditnoj instituciji.

Odluka je postala pravomoćna dana 21. veljače 2017.

Sažetak odluke, Posl. broj: 54. PpG-1185/17


Banka i odgovorne osobe u banci proglašeni su krivima za počinjenje prekršaja iz članka 360. stavka 1. točke 5, 16, 17, 21, 24, 53, 56, 66. i 77. i stavka 2. Zakona o kreditnim institucijama te su im izrečene novčane kazne u ukupnom iznosu od 200.000,00 kuna za kreditnu instituciju i po 10.000,00 kuna za svaku odgovornu osobu u kreditnoj instituciji.

Odluka je postala pravomoćna dana 13. veljače 2017.

Sažetak presude br. 46 Pp G-2344/16


Banka d.d. i odgovorna osoba proglašeni su krivima za počinjenje prekršaja iz članka 360. stavka 1. točke 13., 21. i 82. i stavka 2. Zakona o kreditnim institucijama te su im izrečene novčane kazne u ukupnom iznosu od 55.125,00 kuna za kreditnu instituciju i 9.000,00 kuna za odgovornu osobu u kreditnoj instituciji.

Odluka je postala pravomoćna dana 23. veljače 2017.

Sažetak presude, 7 PpG-4085/16


Banka i odgovorna osoba u banci proglašeni su krivima za postupanje protivno članku 10. st. 5. Zakona o zaštiti potrošača ("Narodne novine" 41/14) čime su počinili prekršaj kažnjiv po čl. 138. st. 1. t. 13. i st. 2. istog Zakona te su im izrečene novčane kazne u iznosu od 10.000,00 kuna za kreditnu instituciju i 10.000,00 kuna za odgovornu osobu u kreditnoj instituciji.

Odluka je postala pravomoćna dana 11. 1. 2017.

Sažetak odluke br. 65.PpG-1802/16


Banka i odgovorna osoba u banci proglašeni su krivima za počinjenje prekršaja iz članka 157. stavka 1., u svezi članka 156. stavka 1. kažnjivog po članku 367. stavku 1. i stavku 2. Zakona o kreditnim institucijama te su im izrečene novčane kazne u iznosu od 187.500,00 kuna za kreditnu instituciju i 9.000,00 kuna za odgovornu osobu u kreditnoj instituciji.

Odluka je postala pravomoćna dana 22. 11. 2016.

Sažetak odluke br. 18.PpG-3304/16 

Banka d.d. i odgovorna osoba proglašeni su krivima za počinjenje prekršaja iz članka 138. stavka 1. podstavak 13. Zakona o zaštiti potrošača te su im izrečene novčane kazne u iznosu od 8.000,00 kuna za kreditnu instituciju i 3.000,00 kuna za odgovornu osobu u kreditnoj instituciji.

Odluka je postala pravomoćna dana 7.11.2016.

Sažetak odluke, 54-PpG-3467/16


Banka i odgovorna osoba u Banci proglašeni su krivima za počinjenje prekršaja iz članka 361. stavka 1. točke 13. i stavka 2. Zakona o kreditnim institucijama te su im izrečene novčane kazne u iznosu od 8.000,00 kuna za kreditnu instituciju i 500,00 kuna za odgovornu osobu u kreditnoj instituciji.

Odluka je postala pravomoćna dana 14. 10. 2016.

Sažetak odluke br. 78.PpG-3098/16


Banka i odgovorna osoba proglašeni su krivima zbog počinjenja prekršaja iz članka 26. stavka 1. alineja 31. i stavka 2. Zakona o potrošačkom kreditiranju te su im izrečene novčane kazne u iznosu od 50.000,00 kuna za kreditnu instituciju i 6.000,00 kuna za odgovornu osobu u kreditnoj instituciji.

Odluka je postala pravomoćna dana 24. 11. 2015.

Sažetak odluke br. 48.PpG-7229/15


Banka je proglašena krivom za počinjenje prekršaja iz članka 360. stavka 1. točaka 53., 66. i 18. Zakona o kreditnim institucijama te joj je izrečena jedinstvena novčana kazna u iznosu od 250.000,00 kuna.

Odluka je postala pravomoćna dana 14. 12. 2015.

Sažetak odluke br. 5 Pp G-852/15-3