Kalendar

Objavljeno: 1.1.2016.

U kalendaru možete pronaći termine objava informacija i materijala iz djelokruga rada Hrvatske narodne banke.

Informacije o predviđenim objavama redovnih publikacija Hrvatske narodne banke i datumi održavanja sjednica Savjeta Banke objavljuju se za tekuću kalendarsku godinu. Ostali termini objava i najave događanja bit će dostupni najmanje tri dana prije.

KALENDAR
studeni 2019.

29.11.

pet

Komentar monetarnih kretanja za listopad 2019. 

22.11.

pet

Polugodišnja informacija za 1. polugodište 2019. 

15.11.

pet

Bilten, br. 255 

14.11.

čet

Sjednica Savjeta