Kalendar

Kalendar

Objavljeno: 1.1.2016.

U kalendaru možete pronaći termine objava informacija i materijala iz djelokruga rada Hrvatske narodne banke.

Informacije o predviđenim objavama redovnih publikacija Hrvatske narodne banke i datumi održavanja sjednica Savjeta Banke objavljuju se za tekuću kalendarsku godinu. Ostali termini objava i najave događanja bit će dostupni najmanje tri dana prije.

KALENDAR
siječanj 2018.

31.1.

sri

Komentar monetarnih kretanja za prosinac 2017. 

18.1.

čet

Bilten, br. 239 

4.1.

čet

Makroekonomska kretanja i prognoze, br. 3