Kalendar

Objavljeno: 1.1.2016.

U kalendaru možete pronaći termine objava informacija i materijala iz djelokruga rada Hrvatske narodne banke.

Informacije o predviđenim objavama redovnih publikacija Hrvatske narodne banke i datumi održavanja sjednica Savjeta Banke objavljuju se za tekuću kalendarsku godinu. Ostali termini objava i najave događanja bit će dostupni najmanje tri dana prije.

KALENDAR
ožujak 2019.

29.3.

pet

Komentar monetarnih kretanja za veljaču 2019. 

29.3.

pet

Komentar platne bilance i međunarodnih ulaganja za četvrto tromjesečje 2018 

6.3.

sri

Sjednica Savjeta