Nacrt odluke o izmjenama i dopunama Odluke o supervizorskim izvještajima kreditnih institucija

Objavljeno: 21.3.2019.

Glavni razlog promjena sadržanih u Nacrtu odluke o izmjenama i dopunama Odluke o supervizorskim izvještajima kreditnih institucija jest usklađivanje izvještaja s Odlukom o provedbi Uredbe (EU) br. 575 /2013 u dijelu kojim se uređuju ulaganja kreditnih institucija u kvalificirane udjele izvan financijskog sektora i o ograničenju ulaganja kreditnih institucija u materijalnu imovinu ("Narodne novine", br. 22/2019.), koja stupa na snagu 30. lipnja 2019. Uvodi se nova verzija supervizorskog izvještaja o materijalnoj imovini (MIKI4), koji je koncepcijski usklađen s novom regulacijom ograničenja ulaganja u materijalnu imovinu.

Nadalje, s obzirom na to da je Nacrtom odluke o izmjenama i dopunama Odluke o statističkom i nadzornom izvješćivanju predviđeno prikupljanje novog instrumenta, obveza na osnovi operativnog najma, taj se instrument uključuje u supervizorski izvještaj o preostalom dospijeću potraživanja i obveza (ROC2), a obveze na osnovi financijskog najma prebacuju se iz depozita u ostale financijske obveze.

Osim toga, dolazi i do drugih, tehničkih promjena.

Pozivamo javnost da svoje primjedbe i prijedloge u sklopu javne rasprave o nacrtu propisa dostavi na e-adresu bonitetno.izvjescivanje@hnb.hr, s naznakom "Izmjene i dopune Odluke o supervizorskim izvještajima kreditnih institucija" do 21. travnja 2019. Nakon isteka javne rasprave Hrvatska narodna banka razmotrit će sve komentare primljene tijekom javne rasprave i objaviti na svojoj internetskoj stranici očitovanje o eventualnom prihvaćanju ili neprihvaćanju primjedbi i prijedloga.