Nacionalna referentna stopa (NRS)

Objavljeno: 29.5.2020. Ažurirano: 1.3.2023.
4. tr. 2022.
(%)
NRS1 NRS2 NRS3
EUR EUR EUR USD
3M 0,06 0,05 0,17 0,30
6M 0,07 0,05 0,14 0,24
12M 0,07 0,06 0,13 0,17

 

Privremeni NRS (u skladu s člankom 60. Zakona o uvođenju eura kao službene valute u Republici Hrvatskoj; NN, br. 57/2022. i 88/2022.)

3. tr. 2022.
(%)
NRS1 NRS2 NRS3
3M 0,07 0,05 0,11
6M 0,07 0,05 0,11
12M 0,08 0,06 0,12

Nacionalna referentna stopa (NRS)

Objavljeno: 29.5.2020. Ažurirano: 29.11.2022.

Nacionalna referentna stopa (NRS) je implicitna kamatna stopa koja služi kao indeks za određivanje promjenjivog dijela promjenjive kamatne stope u financijskim ugovorima. Hrvatska narodna banka izračunava NRS iz podataka o kamatnim troškovima i glavnim izvorima sredstava na koje se ti troškovi odnose, koje HNB redovito prikuplja od banaka, štednih banaka i podružnica stranih banaka. Kvaliteta procesa izračuna NRS-a osigurava se kontrolom ulaznih podataka, ustrojenim internim procedurama i redovitim revizijama postupaka kontrole podataka. NRS i dodatni podaci koji služe za njegov izračun objavljuju se na internetskim stranicama Hrvatske narodne banke četiri puta godišnje.

Sva pitanja o objavljenom NRS-u fizičke i pravne osobe mogu uputiti na elektroničku adresu info@hnb.hr.