Edukacija

Objavljeno: 1.2.2015. Ažurirano: 12.5.2022.
Hrvatska narodna banka organizira predavanja za učenike i studente o temama iz djelokruga središnje banke.

Na molbu zainteresiranih škola i fakulteta Hrvatska narodna banka organizira predavanja o temama iz djelokruga HNB-a kako bi učenici i studenti proširili svoja saznanja o djelovanju hrvatske središnje banke te o aktualnim gospodarskim i novčanim kretanjima u našoj zemlji. Zainteresirani se mogu obratiti Centru za posjetitelje HNB-a na e-adresu edukacija@hnb.hr.