mr. sc. Vedran Šošić, viceguverner

Objavljeno: 20.5.2015.

Vedran Šošić rođen je 5. lipnja 1974. u Osijeku. Diplomirao je 1997. na Ekonomskom fakultetu u Zagrebu, a 2012. magistrirao na poslijediplomskom studiju Ekonomike međunarodne razmjene. Iste godine zaposlio se u Hrvatskoj narodnoj banci, gdje u Direkciji za istraživanja radi kao pripravnik, a potom kao stručni suradnik, viši stručni suradnik te voditelj Odjela za gospodarska kretanja i proračun. S mjesta višeg savjetnika u Direkciji za istraživanja 2006. godine odlazi u Misiju Republike Hrvatske pri Europskoj uniji u Bruxellesu, u kojoj radi kao drugi tajnik, zadužen za ekonomska i monetarna pitanja, slobodu kretanja kapitala i financijske usluge. Od 2008. do imenovanja za viceguvernera HNB-a na čelu je Direkcije za financijsku stabilnost u HNB-u. Vedran Šošić autor je velikog broja znanstvenih i stručnih radova.

Na temelju odluke Hrvatskog sabora Vedran Šošić stupio je na dužnost viceguvernera Hrvatske narodne banke 17. srpnja 2012.

Viceguverner Šošić koordinira Sektorom istraživanja i Sektorom statistike.