Platne kartice

Objavljeno: 1.2.2015.
Platne kartice su instrument bezgotovinskog plaćanja koji omogućuje plaćanje robe i usluga i podizanje gotovine.

Platne su kartice, zbog jednostavnoga korištenja, uštede vremena, lakše dostupnosti sredstvima na računu, veće sigurnosti u odnosu na rukovanje gotovinom i mogućnosti kupnje s odgodom plaćanja, sve prisutnije u našem životu. Međutim, osim brojnih pogodnosti koje su vezane uz pojedinu vrstu platne kartice, važno je imati na umu i raspitati se o svim povezanim troškovima i potencijalnim rizicima te je prije izbora platne kartice poželjno dobro razmisliti je li vam platna kartica doista potrebna i za što će se rabiti kako bi pri samom izboru konkretne platne kartice bili sigurni da vam u budućnosti neće predstavljati neplanirano i neočekivano dodatno financijsko opterećenje.

Na što je potrebno posebno obratiti pozornost

Pri razmatranju odluke o podnošenju zahtjeva za izdavanje platne kartice potrebno je prikupiti informacije kod više izdavatelja, a ovisno o vrsti platne kartice koja vas zanima detaljno se raspitajte o:

 • svim naknadama za izdavanje i korištenje platne kartice,
 • godišnjoj članarini,
 • naknadama u slučaju gubitka platne kartice i izdavanja nove,
 • naknadama u slučaju gubitka osobnoga identifikacijskog broja (PIN-a),
 • mogućnostima i naknadi za izdavanje dodatne kartice,
 • sigurnosnim obilježjima platne kartice,
 • svim mogućnostima koje pruža konkretna platna kartica,
 • načinu i učestalosti dostavljanja računa ako je riječ o kreditnoj platnoj kartici,
 • postupku koji se slijedi ako kartica ostane u bankomatu,
 • uvjetima izmirivanja obveza ako je riječ o kreditnoj kartici (npr. visina kamatne stope) i posljedicama neurednosti u plaćanjima dospjelih računa i
 • vrsti tečaja koji se primjenjuje u međunarodnim plaćanjima pri podizanju gotovine u inozemstvu i sl.

Platna kartica je sredstvo plaćanja i kao takvu je treba dobro čuvati i voditi računa o njezinoj sigurnosti pri korištenju. Tako se primjerice osobni identifikacijski broj (PIN) ne bi smio nositi zajedno s platnom karticom niti je dobro da ga kažete nekoj drugoj osobi. Pritom imajte na umu da se platnom karticom smije koristiti samo njezin vlasnik odnosno onaj na čije ime glasi platna kartica.

U slučaju da platnu karticu izgubite ili vam je ukradu, potrebno je odmah o tome obavijestiti izdavatelja kartice koji će, po primitku obavijesti, trenutno blokirati vašu platnu karticu i na taj način spriječiti njezino daljnje neovlašteno korištenje. Brzina informiranja izdavatelja platne kartice o navedenim događajima iznimno je važna jer na taj način smanjujete mogućnost nastanka i visinu troškova kao posljedice njezine zloporabe do trenutka prijave njezina gubitka ili krađe.

VAŽNO: U vašem je interesu postupati po pravilima koja su vezana uz sigurnost korištenja platnih kartica jer na taj način izbjegavate nepotrebne neugodnosti i uvelike smanjujete mogućnost potencijalnih zloporaba vaše platne kartice.

Vrste platnih kartica

Obično razlikujemo debitne i kreditne platne kartice.

Debitna platna kartica u pravilu je vezana uz vaš tekući račun i/ili žiroračun i kao takva omogućuje vam plaćanje i podizanje gotovine do iznosa sredstava koja imate na računu (uključujući i iznos odobrenoga dopuštenog prekoračenja po tekućem računu). To znači da se, pri korištenju debitne kartice za podizanje gotovine ili za plaćanje robe i usluga, sredstva direktno skidaju s vašeg računa. Stoga je dobro raspitati se kod izdavatelja debitne kartice postoji li mogućnost automatskog izvještavanja o promjenama na vašem računu (npr. telefonom ili slanjem obavijesti na e-mail adresu), i to osobito ako iznos gotovine podignute na bankomatu ili neko drugo plaćanje obavljeno debitnom platnom karticom prekorači vaš dopušteni limit i/ili ako su provedena plaćanja većih iznosa.

Napomena: Izdavatelj debitne platne kartice (vaša kreditna institucija) vjerojatno ne naplaćuje naknadu ako se koristite debitnom karticom na njezinim bankomatima, ali se vrlo često naplaćuje naknada ako se koristite bankomatima drugih izdavatelja. Kako biste izbjegli ovakvu vrstu dodatnih troškova, pri otvaranju računa možete izabrati onu kreditnu instituciju koja ima bankomate u vašoj blizini (kuće, stana ili posla).

Kreditna kartica je instrument bezgotovinskoga platnog prometa kojim se također može podizati gotovina na bankomatima, ali joj je glavno obilježje to što omogućuje kupnju robe i usluga s odgodom plaćanja. Kreditne kartice vrlo su raširene u svojoj primjeni jer su prihvaćene na mnogim prodajnim mjestima u zemlji i inozemstvu, a u novije vrijeme sve se više rabe i u internetskim plaćanjima. Kreditna se kartica izdaje kreditno sposobnom potrošaču, a kreditnu sposobnost procjenjuje izdavatelj kartice. Pri izdavanju kreditne kartice najčešće se plaćaju upisnina i godišnja članarina, koja se po isteku svake godine ponovo naplaćuje. Uvjeti vezani uz pojedinu kreditnu karticu mogu se znatno razlikovati, pa je potrebno osobito obratiti pozornost na visinu i vrstu kamatne stope koja se primjenjuje pri korištenju kreditne kartice, obračun kamata, visinu godišnje članarine i uvjete vezane uz plaćanje računa i posljedice koje za vas mogu nastati ako račun ne platite na vrijeme.

Revolving kreditna kartica je kartica s odobrenim osobnim limitom potrošnje (revolving kredit), pri čemu imatelj takve kartice sam odlučuje o iznosu kredita kojim će se koristiti, o načinu te o dinamici vraćanja iskorištenog iznosa. Izdavatelj revolving kartice, među ostalim, utvrđuje minimalni postotak iskorištenog iznosa kredita koji se mora plaćati mjesečno uključujući i kamatu na iskorišteni iznos. Međutim, prije odabira kreditne kartice s ovakvim karakteristikama nužno je prethodno raspitati se i provjeriti detaljne uvjete korištenja i otplate iskorištenog iznosa te se osobito dobro upoznati s posljedicama nepridržavanja ugovorenih uvjeta.

Prednosti korištenja kreditne kartice:

 • jednostavne su i praktične za korištenje,
 • ne morate sa sobom nositi gotovinu,
 • pružaju mogućnost kupnje robe i usluga uz odgodu plaćanja,
 • dobijete potvrdu o provedenoj kupnji koja vam služi za evidenciju troškova i
 • ostvarujete dodatne pogodnost (avionske milje i sl.).

Nedostaci:

 • uz korištenje kreditne kartice vezani su određeni troškovi (upisnina, članarina, kamate, naknade...),
 • cijena nekih proizvoda može biti veća ako kupnju plaćate kreditnom karticom i
 • ako ne vodite evidenciju o tome koliko trošite, vrlo je vjerojatno da ćete doći u situaciju da nemate dovoljno sredstava za plaćanje dospjelih računa.
VAŽNO: Najbolji način da u potpunosti iskoristite prednosti, a izbjegnete nedostatke povezane uz korištenje kreditne kartice jest prethodno sagledavanje vlastitih financijskih mogućnosti u odnosu na vaše želje i potrebe. Nakon što odlučite kako ćete se koristiti kreditnom karticom, važno je da razumijete sva njezina obilježja jer ćete na taj način odgovorno upravljati svojim troškovima.

Uobičajena upozorenja za sigurno čuvanje i korištenje kreditne kartice

Pri dnevnom korištenju:

 • potpišite se na poleđini kartice,
 • osobni identifikacijski broj (PIN) ne čuvajte zajedno s karticom i ne spremajte ga u mobitel,
 • držite karticu na sigurnom,
 • ne držite sve kartice zajedno i
 • redovito provjeravajte račune po kartici i svaku sumnjivu i eventualno neovlaštenu transakciju odmah prijavite izdavatelju kartice.

Kada kupujete ili podižete gotovinu na bankomatu:

 • kad trgovcu date karticu za plaćanje kupljene robe ili usluge, vodite računa da u svakom trenutku vidite svoju karticu, a nakon provedene transakcije provjerite je li vam ona vraćena,
 • čuvajte račun o provedenoj transakciji,
 • uzmite kopiju računa plaćenoga kreditnom karticom i provjerite je li vam naplaćen ispravan iznos,
 • provjerite je li nešto sumnjivo na bankomatu na kojemu ste odlučili podići gotovinu,
 • provjerite promatra li vas netko i
 • pri unošenju PIN-a drugom rukom zaštitite tipkovnicu od pogleda.

Kada plaćate korištenjem beskontakte tehnologije (ako vaša kartica ima tu funkcionalnost):

 • u svakom trenutku morate znati gdje vam je kartica,
 • nosite kartice u unutarnjem džepu jakne ili u torbi, a ne u džepu hlača jer je tako netko lakše može izvaditi i kasnije zlorabiti i
 • redovito pratite i provjeravajte provedene transakcije.

Kada plaćate na internetu:

 • budite oprezni kod velikih popusta ili izrazito primamljivih online ponuda,
 • uvijek pročitajte tekst pisan sitnim slovima, a svakako obratite pozornost na ono što piše iza kvadratića koji su već označeni kao nešto što unaprijed prihvaćate,
 • ne odgovarajte na e-mail poruke u kojima od vas traže broj vašeg računa, broj kreditne kartice i datum isteka njezine valjanosti,
 • vodite evidenciju o obavljenim transakcijama i ne čuvajte podatke o kreditnoj kartici i PIN-u u svom računalu koje niste zaštitili šifrom koja je poznata samo vama i
 • koristite se sigurnim internetskim pretraživačem i izbjegavajte obavljanje transakcija korištenjem javno dostupnoga računala.

U slučaju gubitka ili krađe kreditne kartice, ako posumnjate da netko zna vaš PIN ili ako vam je kartica ostala u bankomatu, odmah stupite u kontakt s izdavateljem kartice odnosno vlasnikom bankomata koji je zadržao vašu karticu.

Kartice kojima se više ne koristite ili im je istekao rok valjanosti odmah uništite (prerežite škarama).

Prepaid kartica

Prepaid kartice izgleda vrlo slično kao debitna ili kreditna kartica, a također omogućuje bezgotovinska plaćanja. Međutim, za razliku od kreditne kartice, prepaid karticom ne može se kupovati s odgodom plaćanja, a u odnosu na debitne kartice, ova vrsta platne kartice nije vezana uz vaš račun u kreditnoj instituciji.

Da bi se prepaid kartica mogla rabiti, prethodno je potrebno na nju uplatiti određeni iznos sredstava koji planirate potrošiti. Nakon toga tom karticom možete obavljati kupnju dok vam se ne isprazni, odnosno dok vam stanje na kartici ne padne na nulu. Na neke prepaid kartice sredstva se mogu ponovo uplatiti tako da se njima možete nastaviti koristiti, a kod nekih to nije moguće (primjerice darovne kartice).

S obzirom na to da ima različitih prepaid kartica koje se izdaju za različite namjene i s različitim funkcionalnostima, prethodno se dobro raspitajte o uvjetima i mogućnostima koje vam stoje na raspolaganju kako biste izabrali onu koja najbolje odgovara vašim potrebama i tako izbjegli neočekivane i nepotrebne troškove.