Kreditna sposobnost

Objavljeno: 1.2.2015.
Kreditna sposobnost jest ocjena pojedine kreditne institucije koja pokazuje može li potencijalni dužnik preuzeti obvezu redovitog plaćanja anuiteta/rate za konkretan iznos kredita. Pritom se primarno koristi informacijama i dokumentacijom dobivenom od potrošača, ali se koristi i informacijama iz kreditnog registra (HROK) u kojemu su evidentirana zaduživanja tražitelja kredita koja se uzimaju u obzir pri procjeni dodatnih financijskih opterećenja vezano uz obveze koje bi se preuzele s novim ugovorom o kreditu.

Svaka kreditna institucija propisuje dokumentaciju i uvjete na osnovi kojih utvrđuje je li osoba koja traži kredit i kreditno sposobna. U većini slučajeva ključne informacije za procjenu kreditne sposobnosti jesu iznos stalnih mjesečnih priljeva uključujući i iznos neopterećenog dijela mjesečnih primanja, iznosi različitih oblika štednje i/ili udjela u investicijskim fondovima i iznos trenutačne zaduženosti. Na konačnu odluku o prihvatljivosti kreditne sposobnosti utječe i kvaliteta i vrijednost instrumenata osiguranja koji se ponude u svrhu osiguranja urednog povrata kredita, a neke kreditne institucije uzimaju u obzir i činjenicu ima li tražitelj kredita ostvaren status klijenta, tj. koristi li se već proizvodima i uslugama konkretne kreditne institucije. Ako tražitelj kredita samostalno ne ispunjava potrebne uvjete kreditne sposobnosti, u nekim slučajevima moguće je ugovaranje sudužništva.

VAŽNO: Za pribavljanje svih potrebnih dokaza o udovoljavanju uvjetima kreditne sposobnosti potrebno je odvojiti određeno vrijeme, a najčešće su s tim povezani i određeni dodatni troškovi. Zato je kvalitetna priprema neophodna jer se na taj način smanjuje mogućnost naknadnog razočaranja ako kreditna institucija odbije kreditni zahtjev.

Kreditni registar - HROK

Procjena potrebne kreditne sposobnosti u pravilu se provodi i uvidom u Hrvatski registar obveza po kreditima (HROK), čiji su korisnici kreditne i financijske institucije (banke, stambene štedionice, kartičarske kuće, društva za leasing i sl.) te fizičke i pravne osobe (klijenti) koje imaju obveze po kreditima, kreditnim karticama, prekoračenjima po računima, leasingu i drugim oblicima novčanih obveza. Nadzor nad razinom postojećega i mogućega dodatnog zaduživanja potrošača dobra je praksa kreditnih institucija koja ima za cilj izbjegavanje prezaduženosti potrošača, ali i pravodobnu procjenu nemogućnosti povrata dugovanja.

Jamstvo i/ili sudužništvo u HROK-u imaju tretman instrumenta osiguranja. Ako je glavni dužnik neuredan u otplati kredita, to može postati prepreka u odobravanju kredita. Naime, ako dužnik neće biti u mogućnosti podmirivati vlastitu obvezu, to će postati obveza jamca ili sudužnika. Stoga kreditna institucija na takvu obvezu gleda kao na vašu potencijalnu obvezu i u takvim situacijama može odbiti vaš kreditni zahtjev.

Osim prilikom zahtjeva za kredit, potrošač može u svrhu svoje informiranosti i osobno zatražiti kreditno izvješće od HROK-a.

Napomena: Podaci u HROK-u ažuriraju se mjesečno, a nakon zatvaranja pojedinih novčanih obveza, podaci o njima ostaju u evidenciji HROK-a još četiri godine nakon što je pojedina obveza u cijelosti podmirena.