Priopćenja

46. Ekonomska radionica

Objava statističkih pokazatelja duga opće države za prosinac 2021. godine

Datum 25.4.2022.

Dug opće države na kraju 2021. smanjen na 79,8% BDP-a

Datum 25.4.2022.

47. Ekonomska radionica

Datum 21.4.2022.

Savjet HNB-a: Okončan postupak sanacije nad Sberbankom d.d. – u sanaciji

Datum 13.4.2022.

odluka_15022022

Datum 12.4.2022.

odluka_21022022

Datum 12.4.2022.

odluka_12042019

Datum 4.9.2019.

Normalizacija monetarne politike i izazovi pred centralnim bankama

Datum 7.4.2022.

odluka_26012022

Datum 7.4.2022.

Pretraživanje priopćenja