Glavni makroekonomski indikatori

Objavljeno: 31.1.2015. Ažurirano: 21.12.2018.

Glavni makroekonomski indikatori jesu kratak i pregledan tablični prikaz ključnih godišnjih makroekonomskih pokazatelja hrvatskoga gospodarstva tijekom duljeg razdoblja.

 

  2013. 2014. 2015. 2016. 2017.
Površina (u km2) 56.594 56.594 56.594 56.594 56.594
Broj stanovnika (u mil.) a 4,256 4,238 4,204 4,174 4,125
BDP (u mil. HRK, tekuće cijene) b 331.785 331.570 339.616 351.349 365.643
BDP (u mil. EUR, tekuće cijene)  43.808 43.456 44.630 46.664 49.013
BDP po stanovniku (u EUR)   10.293 10.254 10.616 11.180 11.882
BDP - realna godišnja stopa promjene (u %) –0,5 –0,1 2,4 3,5 2,9
Prosječna godišnja stopa inflacije potrošačkih cijena  2,2 –0,2 –0,5 –1,1 1,1
Tekući račun platne bilance (u mil. EUR) c 414 858 2.019 1.207 1.984
Tekući račun platne bilance (u % BDP-a)  0,9 2,0 4,5 2,6 4,0
Izvoz robe i usluga (u % BDP-a)  42,8 45,3 48,1 48,8 51,3
Uvoz robe i usluga (u % BDP-a)  42,5 43,4 45,8 46,0 49,1
Inozemni dug  (u mil. EUR, na kraju razdoblja) c 45.803 46.416 45.384 41.668 40.069
Inozemni dug (u % BDP-a)  104,6 106,8 101,7 89,3 81,8
Inozemni dug  (u % izvoza robe i usluga)  244,1 235,9 211,4 182,9 159,5
Otplaćeni inozemni dug (u % izvoza robe i usluga) d 41,0 44,1 42,5 34,9 32,0
Bruto međunarodne pričuve (u mil. EUR, na kraju razdoblja) 12.908 12.688 13.707 13.514 15.706
Bruto međunarodne pričuve (u mjesecima uvoza robe i usluga, na kraju razdoblja) 8,3 8,1 8,0 7,6 7,8
Nacionalna valuta: kuna (HRK)           
Devizni tečaj za 31. prosinca (HRK : 1 EUR) 7,6376 7,6615 7,6350 7,5578 7,5136
Devizni tečaj za 31. prosinca (HRK : 1 USD) 5,5490 6,3021 6,9918 7,1685 6,2697
Prosječni devizni tečaj (HRK : 1 EUR)  7,5735 7,6300 7,6096 7,5294 7,4601
Prosječni devizni tečaj (HRK : 1 USD)  5,7059 5,7493 6,8623 6,8037 6,6224
Neto pozajmljivanje (+)/zaduživanje (-) konsolidirane opće države (u mil. HRK) e –17.517 –17.033 –11.687 –3.275 3.158
Neto pozajmljivanje (+)/zaduživanje (-) konsolidirane opće države (u % BDP-a) e –5,3 –5,1 –3,4 –0,9 0,9
Dug opće države (u % BDP-a) e 80,4 84,0 83,7 80,2 77,5
Stopa nezaposlenosti (prema definiciji ILO-a, stanovništvo starije od 15 god.) f 17,3 17,3 16,2 13,1 11,2
Stopa zaposlenosti (prema definiciji ILO-a, stanovništvo starije od 15 god.) f 42,1 43,3 44,2 44,6 45,8

a Procjena stanovništva RH za 2000. temelji se na popisu iz 2001., a podaci za razdoblje od 2001. do 2016. zasnivaju se na popisu iz 2011. godine. Podaci za 2017. privremeni su.
b Podaci su iskazani prema metodologiji ESA 2010. Podaci za 2017. privremeni su.
c Podaci platne bilance i inozemnog duga temelje se na metodologiji koju propisuje šesto izdanje Priručnika za sastavljanje platne bilance i stanja međunarodnih ulaganja (BPM6) te na novoj sektorskoj klasifikaciji institucionalnih jedinica u skladu sa standardom ESA 2010. Podaci platne bilance i inozemnog duga zasnivaju se na posljednjim dostupnim podacima o platnoj bilanci zaključno s trećim tromjesečjem 2018. i o stanju bruto inozemnog duga na kraju listopada 2018. 
d Otplate inozemnog duga uključuju otplate glavnice na osnovi obveznica, dugoročnih trgovinskih kredita i dugoročnih kredita (isključujući obveze prema vlasnički povezanim  poduzećima) te ukupnu otplatu kamata (uključujući FISIM), bez otplate kamata s osnove izravnih ulaganja.
e Fiskalni podaci iskazani su prema metodologiji ESA 2010.
f Podaci za razdoblje od 2007. do 2013. revidirani su, stoga nisu usporedivi s podacima za razdoblje od 2000. do 2006.

Izvori: DZS; MF; HNB