Pokazatelji poslovanja kreditnih institucija

Troškovi izvora financiranja banaka

Objavljeno: 1.2.2015. Ažurirano: 16.11.2018.

Tablice pokazatelja poslovanja kreditnih institucija sadržavaju tablične i grafičke prikaze osnovnih informacija o poslovanju kreditnih institucija: privremene nerevidirane odnosno revidirane pokazatelje poslovanja kreditnih institucija, raščlambu kvalitete kredita po sektorima i po valutama, bonitetne podatke o poslovanju kreditnih institucija, podatke o prodanim potraživanjima i troškove izvora financiranja banaka.