Izvješćivanje

Objavljeno: 8.6.2016.

S ciljem ocjene i praćenja sistemskih rizika za hrvatski financijski sustav, kreditne institucije, prema potrebi, izvješćuju o aspektima poslovanja relevantnima za financijsku stabilnost.

Kamatni rizik

Objavljeno: 27.5.2016.

U sklopu redovitog praćenja rizika za stabilnost financijskog sustava, a koji proizlaze iz ranjivosti sektora kućanstava i nefinancijskih društava, Hrvatska narodna banka kontinuirano analizira izloženosti ovih sektora kamatnom riziku. S tim se ciljem, a u svjetlu zakonskih izmjena kojima se regulira ovo područje (Zakon o potrošačkom kreditiranju, NN, br. 75/2009., 112/2012., 143/2013., 147/2013., 9/2015., 78/2015. i 102/2015.), provelo jednokratno anketno ispitivanje poslovne prakse definiranja kamatnih stopa kreditnih institucija u segmentu financiranja privatnog sektora po pojedinim kreditnim instrumentima.

Anketa o postupanjima kreditnih institucija vezanima uz Preporuku za ublažavanje kamatnog i kamatno induciranoga kreditnog rizika pri dugoročnom kreditiranju potrošača

Objavljeno: 20.4.2018.

Krajem rujna 2017. godine Hrvatska narodna banka preporučila je kreditnim institucijama postupanja kojima se ublažava rizik vezan uz mogući rast kamatnih stopa (Preporuka za ublažavanje kamatnog i kamatno induciranoga kreditnog rizika pri dugoročnom kreditiranju potrošača). Pritom je tekstom Preporuke navedeno kako će se, u svrhu mogućeg prilagođavanja instrumenata makrobonitetne politike i izvještavanja Vijeća za financijsku stabilnost, od kreditnih institucija zatražiti da redovito dostavljaju informacije o postupanjima vezanima uz Preporuku, a o kojima će biti obaviještena i javnost. S tim ciljem Hrvatska narodna banka provodi anketno ispitivanje kreditnih institucija o aktivnostima poduzetima radi implementacije Preporuke.