Zajmodavac u krajnjoj nuždi

Objavljeno: 30.6.2015.
Hrvatska narodna banka ima ulogu zajmodavca u krajnjoj nuždi. U tu svrhu solventnoj kreditnoj instituciji s likvidnosnim poteškoćama može odobriti kratkoročni kredit za likvidnost ili smanjiti obvezu održavanja i/ili izdvajanja ukupne obvezne pričuve.

Uloga središnje banke kao zajmodavca u krajnjoj nuždi (engl. lender of last resort) podrazumijeva osiguranje likvidnosti za solventne kreditne institucije koje u određenom trenutku svoje likvidnosne potrebe ne mogu zadovoljiti na tržištu kako bi se očuvala stabilnosti bankovnog i financijskog sustava i spriječila panika povezana s privremenim likvidnosnim problemima kreditne institucije.

Hrvatska narodna banka u tu se svrhu može koristi instrumentom kratkoročnoga kredita za likvidnost, koji se odobrava bankama koje imaju likvidnosnih poteškoća, uz uvjet da su solventne, a na temelju pisanog zahtjeva kreditne institucije za koju se ocijeni da ima likvidnosnih poteškoća. Tada posebnim rješenjem guvernera HNB-a može biti odobreno smanjenje obveze održavanja i/ili izdvajanja ukupne obvezne pričuve uz određenu kamatnu stopu.