Suradnja s institucijama u RH

Objavljeno: 30.6.2015.
S ciljem očuvanja financijske stabilnosti i obavljanja djelotvorne supervizije subjekata u okviru svojih ovlasti, Hrvatska narodna banka i Hanfa usko surađuju, a prema potrebi aktivno je uključeno i Ministarstvo financija, osobito kad je riječ o suradnji u kriznim situacijama.

S ciljem očuvanja financijske stabilnosti i obavljanja djelotvorne supervizije subjekata u okviru svojih ovlasti, Hrvatska narodna banka i Hanfa potpisale su u ljeto 2012. posljednji važeći Sporazum o suradnji. Osim toga, potpisale su i Protokol o međusobnoj razmjeni informacija početkom 2008. godine.

U svrhu definiranja jače suradnje u potencijalnim kriznim situacijama između institucija u Republici Hrvatskoj potpisan je u studenome 2009. Memorandum o razumijevanju za upravljanje financijskom krizom, čiji su potpisnici HNB, Hanfa i Ministarstvo financija.