Vijeće za financijsku stabilnost

Objavljeno: 30.6.2015.
Vijeće za financijsku stabilnost osnovano je zbog bolje koordinacije nadležnosti koje imaju različite institucije iz područja financijske stabilnosti te oblikovanja i provođenja makrobonitetne politike. Vijeće za financijsku stabilnost čine predstavnici ključnih institucija nadležnih za očuvanje financijske stabilnosti u Republici Hrvatskoj.

Vijeće za financijsku stabilnost (Vijeće) osnovano je početkom 2014. godine na temelju Zakona o Vijeću za financijsku stabilnost.

Najvažniji su zadaci Vijeća: sudjelovanje u oblikovanju makrobonitetne politike, analiza sistemskih rizika, osiguranje koordinacije između nadležnih tijela i aktivnosti povezane s ispunjavanjem zahtjeva iz upozorenja i preporuka Europskog odbora za sistemske rizike (ESRB). Najvažnija ovlast Vijeća odnosi se na izdavanje upozorenja i preporuka nadležnim tijelima, drugim tijelima državne uprave i pravnim osobama s javnim ovlastima koja djeluju u Republici Hrvatskoj. Upozorenja se odnose uglavnom na skretanje pozornosti na sistemske rizike koji mogu ugroziti financijsku stabilnost, dok se preporuke odnose na potrebu uvođenja ili izmjena mjera i instrumenata koji se poduzimaju za očuvanje financijske stabilnosti.

Vijeće čine predstavnici institucija ključnih za očuvanje financijske stabilnosti u Republici Hrvatskoj, a to su Hrvatska narodna banka (HNB), Hrvatska agencija za nadzor financijskih usluga (HANFA), Ministarstvo financija Republike Hrvatske i Državna agencija za osiguranje štednih uloga i sanaciju banaka (DAB).

U prvoj godini rada Vijeća postavljeni su temelji za ispunjavanje zadataka i ovlasti Vijeća, definirane su osnovne smjernice djelovanja i poduzeti su koraci potrebni za oblikovanje makrobonitetne politike Republike Hrvatske.