Međunarodne pričuve

Međunarodne pričuve RH
Međunarodnim pričuvama Republike Hrvatske upravlja Hrvatska narodna banka. Strategiju i politiku upravljanja međunarodnim pričuvama određuje Savjet Hrvatske narodne banke.
Upravljanje
Hrvatska narodna banka ponajprije se rukovodi načelima likvidnosti i sigurnosti ulaganja, u skladu sa Zakonom o HNB-u te međunarodno priznatim načelima upravljanja, nastojeći pritom ostvariti povoljne ...