Stalno raspoložive mogućnosti

Objavljeno: 8.2.2016. Ažurirano: 2.10.2017.
Hrvatska narodna banka omogućuje kreditnim institucijama posuđivanje sredstava putem prekonoćnoga kredita, a deponiranje sredstava putem prekonoćnog depozita.

Stalno raspoložive mogućnosti posuđivanja i deponiranja omogućuju kreditnim institucijama da na vlastitu inicijativu posuđuju ili deponiraju sredstva kod Hrvatske narodne banke, uglavnom na kraju radnoga dana, uz prekonoćno dospijeće.

Hrvatska narodna banka omogućuje posuđivanje sredstava putem prekonoćnoga kredita, a deponiranje sredstava putem prekonoćnog depozita. Kredit se odobrava uz određene uvjete koji obuhvaćaju propisani prihvatljiv kolateral te kamatnu stopu iznad tržišne kamatne stope. Nasuprot tome, deponiranje sredstava kod središnje banke remunerira se po kamatnoj stopi ispod tržišne. Na taj način središnje banke utvrđuju kamatni raspon unutar kojega bi se kamatne stope na novčanom tržištu trebale kretati.

Prekonoćni kredit

 • Odobrava se na zahtjev banke na kraju radnog dana.
 • Nevraćeni unutardnevni kredit smatra se zahtjevom za prekonoćni kredit.
 • Mogućnost korištenja je svakodnevno.
 • Dospijeće je prekonoćno.
 • Kolateral
 • Kamatna stopa iznosi 2,50%.

Prekonoćni depozit

 • Banke na kraju dana višak sredstava mogu deponirati kod HNB-a.
 • Mogućnost korištenja je svakodnevno.
 • Dospijeće je prekonoćno.
 • Kamatna stopa iznosi 0,00%.
 • Sredstva novčanog depozita ne ulaze u izračun obveze održavanja obvezne pričuve.