Stalno raspoložive mogućnosti

Objavljeno: 8.2.2016.
Hrvatska narodna banka omogućuje kreditnim institucijama posuđivanje sredstava putem lombardnoga kredita, a deponiranje sredstava putem novčanog depozita.

Stalno raspoložive mogućnosti posuđivanja i deponiranja omogućuju kreditnim institucijama da na vlastitu inicijativu posuđuju ili deponiraju sredstva kod Hrvatske narodne banke, uglavnom na kraju radnoga dana, uz prekonoćno dospijeće.

Hrvatska narodna banka omogućuje posuđivanje sredstava putem lombardnoga kredita, a deponiranje sredstava putem novčanog depozita. Kredit se odobrava uz određene uvjete koji obuhvaćaju propisani prihvatljiv kolateral te kamatnu stopu iznad tržišne kamatne stope. Nasuprot tome, automatsko deponiranje sredstava kod središnje banke remunerira se po kamatnoj stopi ispod tržišne. Na taj način središnje banke utvrđuju kamatni raspon unutar kojega bi se kamatne stope na novčanom tržištu trebale kretati.

Lombardni kredit

 • Odobrava se na zahtjev banke na kraju radnog dana.
 • Nevraćeni unutardnevni kredit smatra se zahtjevom za lombardni kredit.
 • Mogućnost korištenja je svakodnevno.
 • Dospijeće je prekonoćno.
 • Kolateral
 • Kamatna stopa iznosi 2,50%.
 • Mogućnost suspenzije odobravanja u skladu je s ciljevima monetarne politike ili zbog bonitetnih razloga te ograničenja iznosa.

Novčani depozit

 • Protustranke na kraju dana višak sredstava mogu deponirati kod HNB-a.
 • Mogućnost korištenja je svakodnevno.
 • Dospijeće je prekonoćno.
 • Kamatna stopa iznosi 0,00%.
 • Sredstva novčanog depozita ne ulaze u izračun obveze održavanja obvezne pričuve.