Registri i evidencije

Objavljeno: 24.9.2015.
Registar sadržava za svakog subjekta uslugu koju je ovlašten pružati te njegov registracijski broj. Popis sadržava nazive institucija za platni promet i institucija za elektronički novac iz drugih država članica koje pružaju usluge u Republici Hrvatskoj.