Registri

Objavljeno: 25.5.2015. Ažurirano: 24.9.2018.
Hrvatska narodna banka obveznik je vođenja registara propisanih odredbama Zakona o platnom prometu i Zakona o elektroničkom novcu.

Hrvatska narodna banka vodi registre u koje upisuje:

 1. institucije za platni promet
 2. male institucije za platni promet
 3. institucije za elektronički novac
 4. male institucije za elektronički novac
 5. podružnice institucija za elektronički novac iz trećih država sa sjedištem u Republici Hrvatskoj
 6. registrirane pružatelje usluge informiranja o računu
 7. pružatelje usluga koji obavljaju aktivnosti koje se ne smatraju platnim uslugama.

Navedene registre Hrvatska narodna banka vodi i javno objavljuje ako je prethodno barem jednom podnositelju zahtjeva (subjektu) izdala odobrenje za pružanje platnih usluga / izdavanje elektroničkog novca (registar pod rednim brojem 1., 3. i 5.), izdala rješenje o upisu u registar (registar pod rednim brojem 2., 4. i 6.) odnosno ako pružatelji usluga obavljaju aktivnosti koje se ne smatraju platnim uslugama (registar pod rednim brojem 7.). Hrvatska narodna banka u posebnom registru vodi Hrvatsku banku za obnovu i razvitak koja može pružati platne usluge u skladu sa zakonom kojim se uređuju njezin položaj, poslovi i ovlaštenja.

Registar institucija za platni promet

Hrvatska narodna banka vodi registar institucija za platni promet kojima je izdala odobrenje za pružanje platnih usluga, njezine zastupnike i podružnice institucija za platni promet sa sjedištem u drugoj državi članici.

Registar za svaki subjekt sadržava popis platnih usluga koje je u skladu s izdanim odobrenjem ovlašten pružati.

Registar malih institucija za platni promet

Hrvatska narodna banka vodi registar malih institucija za platni promet kojima je izdala rješenje o upisu u registar i njezinih zastupnika.

Registar za svaki subjekt sadržava popis platnih usluga koje je u skladu s izdanim rješenjem ovlašten pružati.

Registar institucija za elektronički novac

Hrvatska narodna banka vodi registar institucija za elektronički novac kojima je izdala odobrenje za izdavanje elektroničkog novca, njezine zastupnike i podružnice institucija za elektronički novac osnovane u drugoj državi članici.

Registar za svaki subjekt upisa sadržava uslugu izdavanja elektroničkog novca i popis platnih usluga koje je u skladu s izdanim odobrenjem ovlašten pružati.

Registar malih institucija za elektronički novac

Hrvatska narodna banka vodi registar malih institucija za elektronički novac kojima je izdala rješenje o upisu u registar i njezinih zastupnika preko kojih te institucije izdaju elektronički novac i/ili pružaju platne usluge.

Registar za svaki subjekt upisa sadržava uslugu izdavanja elektroničkog novca i popis platnih usluga koje je u skladu s izdanim rješenjem ovlašten pružati.

Registar podružnica institucija za elektronički novac iz trećih država sa sjedištem u Republici Hrvatskoj

Hrvatska narodna banka vodi registar podružnica institucija za elektronički novac iz trećih država kojima je izdala odobrenje za osnivanje podružnice institucije za elektronički novac iz treće države. Registar za svaki subjekt upisa sadržava uslugu izdavanja elektroničkog novca i popis platnih usluga koje je u skladu s izdanim odobrenjem ovlašten pružati.

Registrirani pružatelji usluga informiranja o računu

Hrvatska narodna banka vodi registar pružatelja usluga informiranja o računu kojima je izdala rješenje o upisu u registar, njezinih zastupnika i podružnica sa sjedištem u drugoj državi članici.

Registar za svaki subjekt upisa sadržava platnu uslugu informiranja o računu koju je u skladu s izdanim rješenjem ovlašten pružati.

Registar pružatelja usluga za aktivnosti koje se ne smatraju platnim uslugama

Hrvatska narodna banka u registar upisuje:

 • pružatelje usluga koji izdaju platne instrumente (primjerice kartice za plaćanje) koji se mogu upotrebljavati samo ograničeno (ili samo u prostorijama izdavatelja, odnosno unutar ograničene mreže pružatelja ili se mogu upotrebljavati za stjecanje vrlo ograničenog izbora robe ili usluga), kada ukupna vrijednost platnih transakcija izvršenih navedenim platnim instrumentima tijekom prethodnih 12 mjeseci premašuje iznos od 7,5 milijuna kuna.
  Primjerice, riječ je o izdavateljima kartica koji se bave maloprodajom distribucije naftnih derivata, trgovinama i trgovačkim lancima, kinima i slično. Navedeni izdavatelji obavljaju aktivnost opisanu u članku 5. točki 11. Zakona o platnom prometu, a njihova obveza izvješćivanja Hrvatske narodne banke o svojoj aktivnosti uređena je člankom 6. Zakona o platnom prometu.
 • pružatelje elektroničkih komunikacijskih mreža ili usluga koji svojim korisnicima omogućuju kupnju digitalnog sadržaja i glasovnih usluga, odnosno obavljanje platnih transakcija u dobrotvorne svrhe ili za kupnju karata, a te usluge naplaćuju korisniku zajedno s elektroničkim komunikacijskim uslugama. Sve pod uvjetom da se aktivnost provodi u skladu s ograničenjima propisanima Zakonom, odnosno da iznos pojedinačne platne transakcije po korisniku u prosjeku ne prelazi 375,00 kuna i da ukupni iznos navedenih platnih transakcija pojedinoga korisnika ne prelazi 2.250,00 kuna mjesečno.
  Navedeni izdavatelji obavljaju aktivnost opisanu u članku 5. točki 12. Zakona o platnom prometu, a njihova obveza izvješćivanja Hrvatske regulatorne agencije za mrežne djelatnosti o svojoj aktivnosti uređena je člankom 6. Zakona o platnom prometu.
  Registar sadržava opis aktivnosti koje obavljaju ti pružatelji usluga.